NWI-NB066B
Oorsprong van de Elementen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB066B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. O.R. Pols
Overige cursussen docent
Docent
dr. O.R. Pols
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. O.R. Pols
Overige cursussen docent
Examinator
dr. O.R. Pols
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
KW2  (08-11-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student begrijpt de fysica van thermonucleaire reacties
  • Begrip van andere processes in de evolutie van sterren die een rol spelen in nucleosynthese
  • Begrip van hoe en welke elementen gevormd zijn in het vroege Heelal, tijdens de evolutie van sterren en in supernova explosies
  • Begrip van de vorming van de zwaarste elementen door neutronenvangst
  • De student is in staat de waargenomen chemische abundanties van sterren te interpreteren aan de hand van het voorkomen van al deze nucleosynthese-processen gedurende de evolutie van de kosmos
Inhoud
'De mens is van sterrenstof gemaakt': met uitzondering van waterstof en helium, zijn alle elementen in het heelal ooit geproduceerd door kernreacties in het binnenste van sterren en in supernova explosies.  In dit college geven we een overzicht van het ontstaan van de elementen in ons heelal, oftwel nucleosynthese, en de (astro)fysische processen die daarbij een rol spelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: de theorie van thermonucleaire reacties; nucleosynthese in de Oerknal; de nucleosynthese in massieve sterren en supernovae; de vorming van zware elementen door neutronenvangstreacties in rode reuzensterren; en de kosmische evolutie van de chemische samenstelling van sterren en het interstellair medium.

Instructional Modes
Hoorcolleges en werkcolleges
Niveau

Voorkennis
Aanbevolen:
Sterevolutie, Elementaire deeltjes
Toetsinformatie
Schriftelijk of mondeling tentamen, afhankelijk van het aantal deelnemers
Bijzonderheden
Deze cursus is onderdeel van de minor sterrenkunde en past binnen het onderzoeksthema sterrenkunde
Aanbevolen materiaal
Boek
Bernard E.J. Pagel, Nucleosynthesis and chemical evolution of galaxies, 2nd Edition, 2009, Cambridge University Press, Hardback
ISBN:9780521840309

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
14 h

Werkcollege

Opmerking
14 h

Zelfstudie

Opmerking
56 h

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3