NWI-NB066B
Oorsprong van de Elementen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB066B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. O.R. Pols
Overige cursussen docent
Docent
dr. O.R. Pols
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. O.R. Pols
Overige cursussen docent
Examinator
dr. O.R. Pols
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
KW2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het volgen van deze cursus:
  • begrijp je de basisfysica van thermonucleaire reacties
  • begrijp je welke andere processen in de evolutie van het heelal en van sterren een rol spelen in de vorming van de elementen
  • kun je verklaren hoe en welke elementen gevormd zijn in het vroege heelal, tijdens de evolutie van sterren, en in supernova explosies
  • begrijp je hoe de zwaarste elementen zijn gevormd door neutronenvangstreacties, en waar deze processen optreden
  • ben je in staat de waargenomen chemische abundanties van sterren te interpreteren aan de hand van het voorkomen van al deze nucleosynthese-processen gedurende de evolutie van de kosmos
Inhoud
'De mens is van sterrenstof gemaakt': met uitzondering van waterstof en helium, zijn alle elementen in het heelal ooit geproduceerd door kernreacties in het binnenste van sterren en in supernova explosies. Deze cursus geeft een overzicht van het ontstaan van de elementen in ons heelal, ook wel nucleosynthese genoemd. Daarbij beschouwen we zowel de fysische processen (zoals nucleaire reacties) die daarbij een rol spelen, alsook de astrofysische objecten en omgevingen waarin deze processen plaatsvinden. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: de theorie van thermonucleaire reacties; nucleosynthese in de Oerknal; vorming van elementen door sterren en in supernovae; de vorming van zware elementen door neutronenvangstreacties; en de kosmische evolutie van de chemische samenstelling van sterren en het interstellair medium.

Instructional Modes
Hoorcolleges en werkcolleges
Niveau

Voorkennis
De basiseigenschappen van elementaire deeltjes (protonen, neutronen, neutrino's etc) en van atoomkernen worden bekend verondersteld. Tevens is een basisbegrip van de evolutie van sterren nodig om deze cursus te volgen.

Aanbevolen cursussen: Sterevolutie (NWI-NB012B), Elementaire deeltjes (NWI-NP029B).
Toetsinformatie
Schriftelijk of mondeling tentamen, afhankelijk van het aantal deelnemers
Bijzonderheden
Deze cursus is onderdeel van de minor sterrenkunde en past binnen het onderzoeksthema sterrenkunde
Aanbevolen materiaal
Boek
Bernard E.J. Pagel, Nucleosynthesis and chemical evolution of galaxies, 2nd Edition, 2009, Cambridge University Press, Hardback
ISBN:9780521840309

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3