NWI-NB068B
Niet-lineaire Dynamica, Chaos en Toepassingen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB068B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Docent
G. Hulzebos
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. P.H.E. Tiesinga
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.H.E. Tiesinga
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. P.H.E. Tiesinga
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.H.E. Tiesinga
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
KW4  (11-04-2022 t/m 31-08-2022)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student begrijpt de bouwstenen van theorie van niet-lineaire systemen, zoals stabiliteit, limit cycles, bifurcaties en chaos
  • De student kan deze bouwstenen gebruiken om simpele voorbeelden geometrisch en numeriek te analyzeren, begrijpen en beschrijven.
Inhoud
De meeste systemen die we tegenkomen in de exacte wetenschappen, maar ook levens- en gedragswetenschappen, zijn niet lineair. Om een paar voorbeelden uit de natuurkunde, neurowetenschappen, ecologie en chemie te noemen: de slinger, chemische oscillaties, de populatie dynamica van dieren, vloeistofdynamics, het weer, de dynamica van neuronen en netwerken van neuronen etc.
De vergelijkingen die ten grondslag liggen aan het gedrag van deze systemen kunnen veelal niet analytische opgelost worden, maar veel inzicht kan worden verkregen uit een geometrische aanpak, gecombineerd met numerieke technieken. Hierdoor is grote vooruitgang geboekt in het begrijpen van zelf-organisatie en chaos. Deze cursus vormt een eerste inleiding in de benodigde technieken om niet-lineaire dynamica te begrijpen en zal deze technieken toepassen op voorbeelden uit een breed scala van wetenschappelijke onderzoeksgebieden.

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
Analyse, Calculus 1 tot en met 3. Programmeer cursus in bijvoorbeeld matlab of python.
Toetsinformatie
Aan het einde van de cursus zullen de studenten in de vorm van een huiswerkproject een verdiepend onderzoek doen naar een niet lineair dynamisch systeem naar keuze. De beoordeling van de cursus zal afhangen van de opgaven en het eindproject. Er is een midterm examen over het eerste zes hoofdstukken in Strogatz.
Bijzonderheden
Deze cursus past binnen het onderzoeksthema Neurofysica
Verplicht materiaal
Boek
S.H. Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos, Westview Press, Cambridge MA (2000)

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Project

Werkcollege

Toetsen
Midterm
Weging3
ToetsvormProject
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

Project
Weging7
ToetsvormProject
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4