NWI-NB076B
Educational Tour Physics - Bachelor/Master
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB076B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Examinator
dr. A. Istrate
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Istrate
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A. Istrate
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
JAAR  (31-08-2020 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
●    De student is in staat om een kritische academische houding aan te nemen.
●    De student begrijpt de context en de inhoud van besproken wetenschappelijk onderzoek en is in staat om hier relevante (onderzoeks)vragen over te stellen.
●    De student is in staat om relevante literatuur over het getoonde wetenschappelijk onderzoek en de bijbehorende instituten op te zoeken.
●    De student is in staat om opgedane kennis over te dragen door middel van geschreven stukken en/of presentaties.
●    De student heeft inzicht in de wetenschapscultuur van het land van bestemming en kan deze vergelijken met onze eigen wetenschapscultuur.
 
Inhoud
Er vindt een reis naar het buitenland plaats met als doel om de student kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek en cultuur in een ander land. Er wordt hierbij van de student gevraagd om een actieve, kritische houding aan te nemen. Dit wordt getoetst door middel van opdrachten in de vorm van bijvoorbeeld het schrijven van een artikel of het houden van een presentatie.
 
De student krijgt vóór de reis in ieder geval een schriftelijke opdracht, die bedoeld is ter oriëntatie op de (wetenschaps)cultuur van het land, het onderzoek dat de student ter plaatse te zien krijgt en de context van dit onderzoek in de moderne fysica. Er wordt onder andere van de student gevraagd dat hij/zij in staat is duidelijke (onderzoeks)vragen te formuleren die de schriftelijke opdracht richting moet geven.
 
Na de reis is er een opdracht waarin de student zijn/haar vooraf opgestelde vragen beantwoordt en waarin de fysica en (wetenschaps)cultuur die hij/zij gezien heeft besproken wordt. In deze opdracht moet de student ook laten zien dat hij/zij in staat is wetenschappelijke artikelen te lezen en te begrijpen. Het deel over de (wetenschaps)cultuur omvat onderwerpen als het onderwijssysteem van het land, man/vrouw-verhoudingen in de wetenschap en het aanzien van educatie en wetenschap in het land.
 
Tijdens de reis komt een zo breed mogelijk scala aan fysica en cultuur aan bod. De reis duurt twee tot drie weken.

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
Laatste jaren van de bachelor natuur- en sterrenkunde.
Toetsinformatie
Schriftelijke verslagen en/of presentaties
Bijzonderheden
Deze cursus wordt georganiseerd door een commissie bestaande uit studenten onder leiding van een wetenschappelijk begeleider. De cursus wordt enkel gegeven als er een commissie is. Voor de reis staat een nader te bepalen deelnemersbijdrage. Het aantal studenten dat deel kan nemen aan de cursus is beperkt. Als er meer interesse is dan er plaatsen zijn wordt er een loting gehouden. De studielast kan meetellen in de keuzeruimte van het bachelorprogramma (Osiris toetscode: NWI-NB076B) of masterprogramma (Osiris toetscode: NWI-NM062B).
Werkvormen
Cursus

Project

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok JAAR