NWI-NP008C
Warmteleer
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP008C
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. U. Zeitler
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. U. Zeitler
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. U. Zeitler
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. U. Zeitler
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
KW1  (04-09-2023 t/m 05-11-2023)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • De student kent de beginselen van de hydrostatica (wet van Pascal, wet van Archimedes) en stromingsleer (wet van Bernoulli) en kan deze toepassen op concrete situaties (berekenen drijfkrachten, stroming door een pijp)
 • De student beheerst de thermodynamische begrippen isotherm, isobaar, isochoor, adiabatisch, en kan warmte, arbeid  en efficiëntie van een willekeurig thermodynamisch proces berekenen.
 • De student kent de nulde, eerste en tweede hoofdwet van de thermodynamica en de hieraan gekoppelde thermodynamische grootheden temperatuur, interne energie en entropie. 
 • De student kan een verband leggen tussen een microscopische en een macroscopische beschrijving van een thermodynamisch systeem
 • De student kan thermodynamische concepten kwantitatief en concreet  toepassen op reële gassen, chemische reacties, kringprocessen en straling
Inhoud
Druk, warmte en temperatuur zijn begrippen uit het hedendaagse leven. In het college Warmteleer gaan wij in op hun diepere, abstracte betekenis.  
 
Uitgaande van een fenomenologische standpunt geeft het college een inleiding in de vloeistof dynamics en hoofdwetten van de thermodynamica. Wij zullen het gedrag van materie beschrijven vanuit een macroscopische standpunt (thermodynamica)  en vanuit een microscopisch standpunt (statistische fysica), hoofdzakelijk met behulp van een geïdealiseerd modelsysteem, het ideale gas. Vervolgens zullen wij deze algemene concepten toepassen op concrete gevallen zoals warmtemachines, chemische reacties en (thermische) straling. 
 
Het inleiden karakter van het college Warmteleer zal worden verdiept in het tweedejaars vak Thermodynamica en in het derdejaars college Statistische Mechanica.

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
 • natuurkunde op VWO eindexamenniveau, met name: arbeid, energie
 • wiskunde B op VWO eindexamenniveau, met name: differentieren en integreren
 • Toetsinformatie
  • Schriftelijk tentamen
  • Extra bonus voor de werkcolleges (1 punt max.)
  Bijzonderheden

  Verplicht materiaal
  Boek
  ISBN:9781337553292
  Titel:Physics for scientists and engineers with modern physics
  Auteur:Raymond A. Serway, John W. Jewett
  Druk:10
  Digitale leeromgeving (Brightspace)
  Aanvullende informatie via Brightspace

  Werkvormen
  Cursusgebeurtenis

  Toetsen
  Tentamen
  Weging1
  ToetsvormTentamen
  GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2