NWI-NP011C
Lineaire Algebra NS
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP011C
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.H. Mentink
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW4  (16-04-2018 t/m 02-09-2018)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 
  * De student kan het karakteristieke polynoom van een matrix
    uitrekenen en weet welke eigenschappen van de matrix verborgen
    zitten in het karakteristieke polynoom
  * De student weet hoe eigenwaarden en eigenvectoren uit te rekenenover
    een willekeurig lichaam
  * De student herkent inproducten en kan werken met de metriek die er
    door bepaald wordt.
  * De student kan de Stelling van Cayley-Hamilton toepassen.
 
Inhoud
 
Lineaire Algebra 3 behandelt Hoofdstuk 5 en 6 (gedeeltelijk) uit "Linear 
Algebra" van Friedberg et al. en eventueel enkele onderwerpen uit de 
eerste 4 hoofdstukken die niet  aan bod kwamen in Lineaire Algebra 1 en 
2.  Rode draad vormt de vraag: welke lineaire afbeeldingen zijn 
diagonaliseerbaar? Je leert een aantal krachtige concepten kennen zoals 
eigenwaarden, eigenvectoren, en de karakteristieke veelterm van een 
matrix of lineaire afbeelding, over een willekeurig lichaam.Bovendien is 
er aandacht voor het inproduct voor reele en complexe inproductruimten.
 
Onderwerpen
• complexe getallen, formules van Euler en de Moivre, hoofdstelling van de algebra
• limieten, afgeleiden, regels voor differentiëren
• functieonderzoek
• integratie, integratietechnieken
• de hoofdstelling van de integraalrekening
• goniometrische functies, inverse goniometrische functies, exponentiële functies en logaritmen

Toetsinformatie
Schriftelijk, waarbij werkcollegeresultaten meetellen

Voorkennis
Wiskunde B (VWO-niveau)

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4