NWI-NP011C
Lineaire Algebra NS
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP011C
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.H. Mentink
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
KW4  (08-04-2019 t/m 01-09-2019)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 
  * De student is bekend, en kan rekenen, met de volgende begrippen:
    vectorruimte, lineaire (on)afhankelijkheid, bases, inwendig product, lineaire operatoren, matrrices (algemeen en diverse
    speciale typen zoals hermitisch, unitair, e.d), eigenvectoren en eigenwaarden, sporen en dererminanten, karakteristiek
    polynoom, Cayley-Hamilton vergelijking, matrix diagonalisatie en matrix inversie, stelsels van lineaire vergelijkingen.
*  De student is in staat eigenwaarden en eigenvectoren te bepalen, en matrices te inverteren (dan wel te bepalen dat zulks niet
   mogelijk is).
*  De student kan stelsels lineaire vergelijkingen oplossen (zo er een oplossing bestaat).
Inhoud
Een syllabus is beschikbaar en wordt via Brightspace verspreid
Toetsinformatie
Schriftelijk, waarbij werkcollegeresultaten meetellen

Voorkennis
Lineaire Algebra A

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4