NWI-NP017C
Practicum 1
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP017C
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
drs. M.A.H. Asselbergs
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.T.J.B. Eppink
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A.T.J.B. Eppink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.T.J.B. Eppink
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.T.J.B. Eppink
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
JAAR  (06-09-2021 t/m 31-08-2022)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Voor Practicum 1a:
 • De student kan mechanica-experimenten uitvoeren.
 • De student kan het verband aangeven tussen de experimenten en de bijbehorende mechanica-concepten.
 • De student kan bij het uitvoeren van de experimenten met medestudenten samenwerken.
 • De student kan een korte mondelinge presentatie geven over een zelfgekozen wetenschapper en beroemd experiment.
Voor Practicum 1b:
 • De student kan natuurkunde-experimenten voorbereiden en uitvoeren.
 • De student kan het verband aangeven tussen de experimenten en de bijbehorende theorie.
 • De student kan van elk experiment een adequaat verslag schrijven, rekening houdend met de richtlijnen van wetenschappelijke intergriteit.
 • De student kan bij de gegeven experimenten een adequate foutenanalyse uitvoeren.
 • De student kan bij het voorbereiden, uitvoeren en verslag doen van experimenten met medestudenten samenwerken
 • De student kan overweg met de computerapparatuur die op de FNWI gebruikt wordt.
 • De student is voorbereid op gebruik van Python bij toekomstig te volgen practica.
Inhoud
Practicum 1 loopt het gehele eerste jaar en bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Practicum 1a
 • Practicum 1b (3 experimenten + slingerproef)
 • Python opdrachten
Practicum 1a omvat een elftal mechanica-experimenten met elk een omvang van 2 uur, die speciaal ontwikkeld zijn bij de cursussen Lineaire Mechanica en Rotaties en Periodieke Bewegingen, en tot doel hebben de mechanicaconcepten beter te leren begrijpen. De experimenten worden begeleid door tutoren.
Practicum 1b omvat drie experimenten van 10 uur elk (inclusief verslag), gericht op het ontwikkelen van experimentele vaardigheden, maar met name ook op het correct toepassen van foutenanalyse en het leren schrijven van een verslag. Bij het practicum horen ook drie voorcolleges over foutenanalyse, het schrijven van een verslag in LaTeX, plotten en fitten met Python en deelname aan het symposium van practicum 2b met een totale omvang van 16 uur. 
Bij het onderdeel Python opdrachten worden middels een aantal opdrachten kennis over en vaardigheden in computergebruik verworven, die als basis dienen voor practica in jaar 2. Het doel is om te leren hoe men experimenten makkelijk kan automatiseren (aansturing en uitlezing). 

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
Voor het kunnen volgen van practicum 1b is practicum 1a verplicht
Toetsinformatie
Voorwaarde voor het verkrijgen van een cijfer is:
 • Het uitvoeren van de practica en de opdrachten van LabVIEW
 • Het uitvoeren van de experimenten van practicum 1a (maximaal 2x een onvoldoende).
 • Het actief bijwonen van het symposium van het practicum 2b. Het eindcijfer van de cursus is een gewogen gemiddelde van de cijfers van de 3 experimenten van 1b en de oefenproef (slingerproef) die voor een half experiment meetelt. succesvolle deelname aan de cursus LabVIEW en foutenleer zijn afvinkopdrachten.
 • Bijzonderheden
  Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
   
  Verplicht materiaal
  Digitale leeromgeving (Brightspace)
  Website: https://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/onderwijs/bacheloropleidingen/practicum-natuurkunde/

  Aanbevolen materiaal
  Handleiding
  Syllabus Practicum Natuurkunde en Specifieke handleidingen op Brightspace

  Werkvormen
  Computerpracticum
  AanwezigheidsplichtJa

  Practicum
  AanwezigheidsplichtJa

  Toetsen
  Tentamen
  Weging1
  ToetsvormTentamen
  GelegenhedenBlok JAAR