NWI-NP021D
Golven en Optica
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP021D
Studiepunten (ECTS)3
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. A.I. Kiriliouk
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.I. Kiriliouk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.I. Kiriliouk
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW3  (05-02-2018 t/m 15-04-2018)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student kent de 1D lineaire golfvergelijking en haar oplossingen en kan deze op een fysisch systeem toepassen (snaar, geluidsgolven en lichtgolven)
  • De student kan de eigentrillingen van een trillende snaar berekenen voor verschillende typen randvoorwaarden
  • De student kan de reflectie- en transmissiecoëfficiënten voor invallende golven aan een grensvlak tussen twee media berekenen en kan dit toepassen op twee gekoppelde snaren en de reflectie en breking van lichtgolven
  • De student kan de lenzenformule toepassen op eenvoudige optische systemen (enkele lens, microscoop en telescoop)
  • De student begrijpt de basisprincipes van de golfoptica en kan interferentie en buiging van licht doorrekenen voor eenvoudige optische systemen (enkele spleet, dubbele spleet, tralie)
  • De student kent het begrip van polarisatie en de wet van Malus
Inhoud

Het college geeft een inleiding in de natuurkundige en de wiskundige beschrijving van golven, toegepast op voornamelijk mechanische golven en licht.

In het 1e deel van het college worden de algemene eigenschappen van golven geïllustreerd aan de hand van oplossingen van de 1 dimensionale lineaire golfvergelijking (snaarvergelijking). De eigentrillingen van een trillende snaar worden behandeld voor verschillende type randvoorwaarden. Vervolgens wordt de reflectie en transmissie voor twee gekoppelde snaren besproken. Het algemene karakter van de beschrijvingswijze wordt benadrukt door geluids- en watergolven als voorbeelden te gebruiken.

In het 2e deel van het college wordt deze algemene kennis toegepast op lichtgolven, beginnende met de reflectie en breking van licht (wet van Snellius).  Aan de hand van de breking van licht wordt de lenzenformule geïntroduceerd die toegepast wordt op simpele optische systemen, zoals enkele lenzen en lenzencombinaties (2 lenzen, microscoop en telescoop). Tenslotte komen de basisprincipes van de golfoptica aan bod, zoals interferentie (aan 2 spleten), buiging (aan een spleet of tralie) en polarisatie van een electromagnetische golf.

De collegestof wordt m.b.v. van practica en werkcolleges geïllustreerd en uitgebreid.
Onderwerpen
• De lineaire golfvergelijking: afleiding en algemene oplossingen.
• Trillende Snaar: randvoorwaarden en eigentrillingen
• Energie van een golf: karakteristieke impedantie
• Reflectie en transmissie van golven
• Lichtgolven: reflectie, breking en het Huygens principe
• Geometrische optica: de werking van lenzen en de lenzenformule
• Golf optica: interferentie, 2 spleten experiment
• Golf optica: diffractie aan een spleet en een tralie
• Golf optica: polarisatie van elektromagnetische golven

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Bonuspunt voor de werkcolleges

Voorkennis
Mechanica 1 en 2, Lineaire Algebra 1 en 2; Calculus 1 en 2

Literatuur
Noodzakelijk:

• R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, 8e editie, Hoofdstukken 16-18, 35-38
• Uitbreidingen (als pdf files te downloaden van Blackboard)

Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 8 uur practicum
• 8 uur tutorcollege
• 16 uur werkcollege
• 36 uur zelfstudie

Verplicht materiaal
Boek
R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, 8e editie, Hoofdstukken 16-18, 35-38
Dictaat
Uitbreidingen (als pdf files te downloaden van Blackboard)

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4