NWI-NP021D
Golven en Optica
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP021D
Studiepunten (ECTS)3
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. ir. G.A. de Wijs
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. G.A. de Wijs
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. G.A. de Wijs
Overige cursussen docent
Examinator
dr. ir. G.A. de Wijs
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
KW4  (08-04-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student kent de 1D lineaire golfvergelijking en haar oplossingen en kan deze op een fysisch systeem toepassen (snaar, geluidsgolven en lichtgolven)
  • De student kan de eigentrillingen van een trillende snaar berekenen voor verschillende typen randvoorwaarden
  • De student kan de reflectie- en transmissiecoëfficiënten voor invallende golven aan een grensvlak tussen twee media berekenen en kan dit toepassen op twee gekoppelde snaren en de reflectie en breking van lichtgolven
  • De student kan de lenzenformule toepassen op eenvoudige optische systemen (enkele lens, microscoop en telescoop)
  • De student begrijpt de basisprincipes van de golfoptica en kan interferentie en buiging van licht doorrekenen voor eenvoudige optische systemen (enkele spleet, dubbele spleet, tralie)
  • De student kent het begrip van polarisatie en de wet van Malus
Inhoud
Het college geeft een inleiding in de natuurkundige en de wiskundige beschrijving van golven, toegepast op voornamelijk mechanische golven en licht.
In het 1e deel van het college worden de algemene eigenschappen van golven geïllustreerd aan de hand van oplossingen van de 1 dimensionale lineaire golfvergelijking (snaarvergelijking). De eigentrillingen van een trillende snaar worden behandeld voor verschillende type randvoorwaarden. Vervolgens wordt de reflectie en transmissie voor twee gekoppelde snaren besproken. Het algemene karakter van de beschrijvingswijze wordt benadrukt door geluids- en watergolven als voorbeelden te gebruiken.
In het 2e deel van het college wordt deze algemene kennis toegepast op lichtgolven, beginnende met de reflectie en breking van licht (wet van Snellius).  Aan de hand van de breking van licht wordt de lenzenformule geïntroduceerd die toegepast wordt op simpele optische systemen, zoals enkele lenzen en lenzencombinaties (2 lenzen, microscoop en telescoop). Tenslotte komen de basisprincipes van de golfoptica aan bod, zoals interferentie (aan 2 spleten), buiging (aan een spleet of tralie) en polarisatie van een electromagnetische golf.
De collegestof wordt m.b.v. van practica en werkcolleges geïllustreerd en uitgebreid.

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
Mechanica, Linear Algebra A, Calculus A
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen met bonuspunt voor de werkcolleges bij voldoende voor practicum
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9781337553292
Titel:Physics for scientists and engineers with modern physics
Auteur:Raymond A. Serway, John W. Jewett
Druk:10
Dictaat
Uitbreidingen (als pdf files te downloaden van Brightspace)

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4