NWI-NP027B
Inleiding Nanowetenschap en Technologie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP027B
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. H. Engelkamp
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H. Engelkamp
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H. Engelkamp
Overige cursussen docent
Docent
dr. H. Engelkamp
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
KW3  (03-02-2020 t/m 12-04-2020)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van dit college  ...
  • is de student in staat een mondelinge presentatie over een onderwerp uit de nanowetenschap en technologie te geven;
  • heeft de student kwantitatief inzicht in moderne lithografiemethodes;
  • kan de student de klassieke wetten uit de mechanica, optica en elektriciteitsleer op nano-objecten toepassen;
  • kan de student met de concepten van kwantisatie en ladingsdiscretisatie in metalen en halfgeleider nanostructuren omgaan en optische eigenschappen afleiden;
  • is de student in staat basisliteratuur over nanowetenschap en technologie kritisch te lezen.
Inhoud
Wetenschap en technologie zullen zich in de toekomst meer en meer toespitsen op steeds kleinere dimensies, d.w.z. op nanometer schaal. In dit college worden de grondslagen gelegd, om de volledig nieuwe effecten op nanometer schaal te kunnen begrijpen en toepassen. Het college heeft een inleidend karakter, er wordt ingegaan op de fysische begrippen van Nanowetenschap en de consequenties voor de Nanotechnologie.
Het college wordt afgesloten door korte studenten-presentaties over actuele onderwerpen uit de nanowetenschap & technologie.
Niveau

Voorkennis
Dit vak gaat vooral de breedte in. Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Toetsinformatie
Mondelinge presentatie (50%) en schriftelijk tentamen (50%). Voor een voldoende resultaat moeten beide voldoende zijn!
Bijzonderheden

Toetsinformatie
Mondelinge presentatie (50%) en schriftelijk tentamen (50%). Voor een voldoende resultaat moeten beide voldoende zijn!

Voorkennis
Dit vak gaat vooral de breedte in. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Verplicht materiaal
Dictaat
Online dictaat

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

Presentatie
Weging1
ToetsvormPresentatie