NWI-NP029B
Elementaire Deeltjes
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP029B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
prof. dr. S.J. de Jong
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S.J. de Jong
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
KW1  (03-09-2018 t/m 04-11-2018)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • de student kent de besproken experimentele ontdekkingen (deeltjes uit de ruimte, radioactiviteit en moderne versneller experimenten)
  • de student kent de fundamentele krachten in de natuur en weet hoe deze krachten in het Standard Model van de deeltjesfysica zijn beschreven
  • de student kent antimaterie en de schending van de spiegelsymmetrie
  • de student weet waarom wij een Higgsdeeltje nodig hebben
  • de student heeft kennis over donker materie en donkere energie
Inhoud

In dit college wordt een eerste aanzet gegeven in de beschrijving van de subnucleaire fysica. De nadruk ligt meer op conceptvorming dan op de kwantitatieve aspecten.

Het college kan gezien worden als een eerste inleiding op het derdejaars vak 'Inleiding Subatomaire Fysica'.

Onderwerpen
• elementaire deeltjes uit de ruimte en het zwakke kernverval
• Versnellerexperimenten
• Ontdekkingen bij versnellerexperimenten (quarks, gluonen, W en Z deeltjes)
• Sterke en zwakke interacties of wat is het Standard Model?
• Waar is de antimaterie gebleven ? Schending van de Spiegelsymmetrie!
• Waarom hebben wij het Higgsdeeltje nodig ?
• Wat is donkere materie en donkere energie ?

Toetsinformatie
Aan het eind van de cursus dient er een essay geschreven te worden.

Voorkennis
Lineare Mechanica; Lineaire Algebra A, Lineaire Algebra B en Inleiding Kwantummechanica

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
wordt tijdens het college besproken

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2