NWI-NP032B
Inleiding Neuroscience
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP032B
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. A.J. van Opstal
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.J. van Opstal
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.J. van Opstal
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW4  (16-04-2018 t/m 02-09-2018)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • de student kan een eenvoudig electrisch model opstellen en doorrekenen van het passieve axon
  • de student kan elementaire artificiële neurale netwerken (feedforward en recurrent) analyseren
  • de student kan een eenvoudig Linear-Integrate-and-Fire (LIF) model van een neuron kwantitatief analyseren
  • de student kan de organisatie van het visueel systeem (van netvlies tot primaire visuele cortex) beschrijven, en begrijpt hoe kleurenzien, receptieve velden, on-off cellen, visueel contrast zijn gecodeerd
  • de student kan de organisatie van het auditief systeem (van cochlea to primaire auditieve cortex) beschrijven, en begrijpt hoe de cochlea werkt, hoe tonotopie tot stand komt, geluidslocalisatie is georganiseerd, auditieve responsies van cellen, en receptieve velden zijn georganiseerd.
Inhoud

Deze cursus biedt een kaleidoscopisch overzicht van onderzoeksvragen en onderzoeksmethodieken binnen de Neurowetenschappen, met als doel studenten voor te bereiden en te enthousiasmeren voor de Minor Neuroscience.

In de cursus worden de elementaire bio-electrische eigenschappen besproken van het neuron membraan en het axon. Er wordt ingegaan op actiepotentiaalgeneratie en een simpel model van het complete neuron behandeld. Er volgt een korte inleiding in de artificiële neurale netwerken (feedforward en recurrent). Tevens wordt ingegaan op de functie en organisatie van het visueel system en het auditief systeem als neurobiologische voorbeelden.

Onderwerpen
• Het neuron als elementaire bouwsteen van informatieverwerking in het brein
• Organisatie van het zenuwstelsel in gespecialiseerde netwerken
• Sensorische codering in het brein: visueel systeem (van netvlies tot cortex)
• Sensorische codering in het brein: auditief systeem (van cochlea tot cortex)
• Artificiële neurale netwerkenBij de behandeling van deze onderwerpen wordt ingegaan op de natuurwetenschappelijke methode (kwantitatieve modelvorming) die in dit onderzoeksgebied wordt toegepast. In de werkcolleges wordt dit verder geïllustreerd door de opgaven

Toetsinformatie
• Schriftelijk tentamen
• Het werkcollege levert max. 1 bonuspunt op

Voorkennis
Calculus, Lineaire Algebra, Electriciteitsleer

Literatuur
Sterk aanbevolen:

• Purves D., Augustine GJ., Fitzpatrick D., Neuroscience , 4e editie of hoger, Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, MA, USA. ISBN 0-87893-742-0. Prijs ca. € 70,--
Dit boek, waarin de conceptuele en neurobiologische achtergronden van het zenuwstelsel uitstekend worden beschreven, wordt sterk aanbevolen voor studenten die de Minor zullen gaan volgen
N.B. Een oudere editie (3e) van dit boek is ook beschikbaar; aanschaf van het boek kan dus worden uitgesteld.

• Daarnaast zal tijdens de cursus een syllabus van het behandelde materiaal ter beschikking worden gesteld via Blackboard.

Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 8 uur responsie-college
• 16 uur werkcollege
• 44 uur zelfstudie

Verplicht materiaal
Dictaat
Daarnaast zal tijdens de cursus een syllabus van het behandelde materiaal ter beschikking worden gesteld via Blackboard.

Aanbevolen materiaal
Boek
Sterk aanbevolen: • Purves D., Augustine GJ., Fitzpatrick D., Neuroscience , 4e editie of hoger, Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, MA, USA. ISBN 0-87893-742-0. Prijs ca. € 70,--

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4