NWI-NP036
Rotaties en Periodieke Bewegingen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP036
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M. Haverkorn van Rijsewijk
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M. Haverkorn van Rijsewijk
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M. Haverkorn van Rijsewijk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M. Haverkorn van Rijsewijk
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.L. Katsnelson
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
KW2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingBezemkans
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Dit betreft een bezemtentamen
  • De student kan de beweging van eenvoudige starre lichamen om een vaste as uitrekenen
  • De student kan zwaartekrachtproblemen oplossen o.a. met gebruik van de wetten van Kepler
  • De student kan eenvoudige problemen uit de statica (evenwichten) oplossen
  • De student begrijpt en kan problemen omtrent de harmonische beweging oplossen
  • De student heeft inzicht in de behoudswetten van energie en impuls in roterende systemen en kan deze gebruiken om fysische problemen op te lossen
  • De student heeft inzicht in hoe fysische problemen aangepakt en geanalyseerd moeten worden en kan dit toepassen om deze op te lossen
Inhoud
Vervolg van Lineaire Mechanica. Onderwerpen:
  • Rotatie van starre lichamen om een vaste as
  • Zwaartekracht en de wetten van Kepler
  • Statica, evenwichten
  • Harmonische slinger
Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
Calculus A, Lineaire Mechanica
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen, waarbij werkcollegeresultaten meetellen
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Dit vak gebruikt hetzelfde boek als Lineaire Mechanica
Titel:Physics for Scientists and Engineers
Auteur:R.A. Serway & J.W. Jewett

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Bezemtentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2