NWI-WB001B
Analyse 2
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB001B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. R. Cristoferi
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Cristoferi
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Cristoferi
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R. Cristoferi
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
KW1-KW2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft een goed begrip van metrische ruimten, convergentie, functies op metrische ruimten, continu├»teit, puntgewijze en uniforme convergentie;
  • De student heeft een goed begrip van differentiaalrekening van functies in meerdere variabelen met inbegrip van de inverse en impliciete functietheorema;
  • De student heeft een goed begrip van de Riemann integratietheorie van functies van meerdere variabelen;
  • De student heeft een goed begrip van de maat van Lebesgue, de integraal van Lebesgue en hun belangrijkste eigenschappen;
  • De student heeft een praktische vaardigheid met betrekking tot redeneren op deze gebieden;
  • De student is in staat om goed schriftelijk te communiceren over deze onderwerpen.
Inhoud
Het doel van het college is om de klassieke analyse op een rigoureuze manier verder op te bouwen. De cursus zal zich richten op de volgende vier onderwerpen:
1. Metrische ruimten: hoofdeigenschappen, convergentie, continue functies op metrische ruimten;
2. Differentiatie van functies van meerdere variabelen op R^N: definitie, hoofdeigenschappen, inverse functietheorema, impliciete functietheorema;
3. Riemann integratie in meerdere variabelen: definitie, continuïteit;
4. Lebesgue-integratie: Lebesgue maat en hoofdeigenschappen, definitie van de Lebesgue integraal en hoofdeigenschappen, limitatietheorema's.

De resultaten en stellingen zullen op een rigoureuze manier bewezen worden, met de nadruk op de theorie en de ontwikkeling ervan.


Instructional Modes
Hoorcolleges, Tutorials
Niveau

Voorkennis
Calculus A, Calculus B, Analyse 1, Linear Algebra A and B
Toetsinformatie
Het eindcijfer wordt gebaseerd op een schriftelijk examen en ingeleverd huiswerk. Er is geen herkansingsmogelijkheid voor het huiswerk.
Bijzonderheden
This course is taught in English.
Verplicht materiaal
Dictaat
Lecture notes will be provided

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3