NWI-WB003E
Gewone Differentiaalvergelijkingen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB003E
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. J.F.B.M. Kraaijevanger
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.F.B.M. Kraaijevanger
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.F.B.M. Kraaijevanger
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW2  (13-11-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student raakt bekend met een aantal toepassingen van gewone differentiaalvergelijkingen
  • De student raakt bekend met een aantal fundamentele eigenschappen van gewone differentiaalvergelijkingen
  • De student raakt bekend met de basistheorie van gewone differentiaalvergelijkingen 
  • De student kan de eigenschappen en theorie toepassen
Inhoud
In dit college worden eigenschappen en toepassingen besproken van beginwaarde problemen voor gewone differentiaal vergelijkingen.
Onderwerpen:
  • Existentie en eenduidigheid van oplossingen; Picard iteratie
  • Stabiliteit van evenwichtspunten en limit cycles
  • Lineaire systemen en logarithmische normen
  • Randwaarde- en eigenwaarde-problemen.
Toetsinformatie
Opgaven (huiswerk) met een afsluitend schriftelijk of mondeling tentamen

Voorkennis
Basiskennis lineaire algebra en calculus.

Literatuur
Een syllabus wordt beschikbaar gesteld.

Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie

Verplicht materiaal
Dictaat
Een syllabus wordt beschikbaar gesteld

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW4, Blok KW4