NWI-WB007B
Inleiding Statistiek
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB007B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW1  (04-09-2017 t/m 12-11-2017)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student kan grafische samenvattingen van een data set goed interpreteren (histogram, boxplot, QQ-plot)
  • De student weet wat een schatter is, kan nagaan of een schatter zuiver is, en kan de verwachte kwadratische fout van een schatter berekenen
  • De student kan de maximum likelihood methode toepassen voor concrete verdelingen met meerdere parameters
  • De student kan voor een gegeven a priori verdeling, de a posteriori verdeling opstellen, en deze goed interpreteren, alsmede de Bayes schatter uitrekenen
  • De student weet in het algemeen hoe zij een hypothese moet opstellen, en hoe zij deze kan toetsen, eventueel met behulp van de computer. De student heeft ervaring opgedaan met het statistische programma R
  • De student kan veel voorkomende toetsen over de verwachting van een of twee samples uitvoeren
Inhoud

In dit vak introduceren we de belangrijkste parametrische modellen voor data sets met 1 variabele. We bespreken grafische methoden om zo'n data set te beschrijven. We introduceren de begrippen schatters, hypothese toetsen en Bayesiaanse statistiek. Er wordt ook aandacht besteed aan het zelf analyseren van datasets, en het uitvoeren van toetsen aangaande de parameters, met gebruik van het statistisch computerpakket R.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen met bonus R opdracht

Voorkennis
Kansrekening

Literatuur
Fetsje Bijma, Marianne Jonker en Aad van der Vaart, Inleiding in de Statistiek.

Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege

Verplicht materiaal
Boek
Fetsje Bijma, Marianne Jonker en Aad van der Vaart, Inleiding in de Statistiek.

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2