NWI-WB011C
Discrete Wiskunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB011C
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.J. Maubach
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.J. Maubach
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.D. Souvignier
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. B.D. Souvignier
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW1-KW2  (04-09-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is vertrouwd met basisbegrippen uit de discrete wiskunde.
  • De student kent fundamentele stellingen en technieken uit de discrete wiskunde en weet deze toe te passen.
  • De student is in staat zich een onderwerp op het gebied van de discrete wiskunde zelfstandig eigen te maken.
  • De student kan een beperkt wiskundig onderwerp tijdens een college presenteren en schriftelijk samenvatten.
  • De student kan in groepsverband aan een wiskundig onderwerp werken.
Inhoud

Het doel van dit vak is kennis te maken met verschillende onderwerpen uit de discrete wiskunde. De eigenschappen van basisstructuren als deelverzamelingen, partities, designs en grafen worden besproken, en tegelijkertijd worden methoden bekeken hoe met dit soort objecten concreet gewerkt kan worden.

In deze cursus zullen de studenten de onderwerpen in kleine groepen zelfstandig voorbereiden en zelf de hoor- en werkcolleges voor de rest van de studenten verzorgen. Dit gebeurt aan de hand van het boek van Mazur en onder begeleiding van de docent(en) van het vak. Hierdoor doen de studenten ervaring op met verschillende vaardigheden:

  • ze maken zich een stuk wiskundige inhoud zelfstandig eigen
  • ze presenteren een wiskundig onderwerp aan hun medestudenten
  • ze reflecteren over geschikte materialen voor hun medestudenten, zoals handouts en oefenopgaven.
Uiteindelijk moeten alle studenten alle verschillende onderwerpen goed begrijpen, niet alleen het door hun eigen groep gepresenteerde onderdeel.
Bijzonderheden
Bij dit vak worden de verschillende onderwerpen door groepen van studenten gepresenteerd. Een groep van (4 à 5) studenten is verantwoordelijk voor de stof van één week, deze groep bereid de hoorcolleges voor (inclusief een handout voor de andere studenten), verzorgt de hoorcolleges, bereid opgaven voor de werkcolleges voor (inclusief uitwerkingen), verzorgt de werkcolleges en kijkt de inleveropdrachten na.
In de eerste drie weken van de cursus wordt een college over presenteren gegeven en een inleiding in het tekstverwerkingssysteem LaTeX.

Onderwerpen
• elementaire combinatoriek
• deelverzamelingen, partities
• recursie, voortbrengende functies
• tellen met groepsacties
• grafen en bomen
• designs en codes
• partieel geordende verzamelingen

Toetsinformatie
De tentaminering bestaat uit twee onderdelen:

• Iedere groep krijgt voor de voorbereiding en presentatie van de stof van een week één cijfer, de individuele leden van de groep kunnen hiervan om ±1 afwijken.
• Het vak wordt door een schriftelijk tentamen afgesloten.
Voor ieder van de twee onderdelen moet minstens een 5 behaald worden, gemiddeld over beide onderdelen een 6.

Voorkennis
Inleiding in de wiskunde, Lineaire Algebra, Calculus

Literatuur
Verplicht:

• David R. Mazur, Combinatorics - A Guided Tour. The Mathematical Association of America, 2010, ISBN: 978-0-88385-762-5.

Werkvormen

• 2 uur begeleid groeps project werk
• 6 uur computerpracticum
• 48 uur hoorcollege
• 12 uur responsie-college
• 24 uur werkcollege

Verplicht materiaal
Boek
David R. Mazur, Combinatorics - A Guided Tour. The Mathematical Association of America, 2010
ISBN:9780883857625

Werkvormen
Computerpracticum

Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Project

Responsiecollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW4