NWI-WB011C
Discrete Wiskunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB011C
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
S.A. Thijssen
Overige cursussen docent
Docent
S.A. Thijssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
S.A. Thijssen
Overige cursussen docent
Examinator
S.A. Thijssen
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
KW1-KW2  (02-09-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is in staat zich kleine onderwerpen op het gebied van de discrete wiskunde zelfstandig eigen te maken.
  • De student kan in teamverband aan een wiskundig probleem werken en resultaten aan de groep presenteren.
  • De student is vertrouwd met basisbegrippen en fundamentele stellingen uit de discrete wiskunde.
  • De student weet verschillende technieken uit de discrete wiskunde op concrete problemen toe te passen.
Inhoud
De inhoud van dit vak is toegespitst op de twee hoofddoelen:
  1. Verbeteren van comminucatieve vaardigheden over wiskundige onderwerpen; met name presentatievaardigheden. In deze cursus zullen de studenten kleine onderwerpen zelfstandig voorbereiden en presenteren.
  2. Kennis te maken met verschillende onderwerpen uit de discrete wiskunde (ook wel: Combinatoriek). De eigenschappen van basisstructuren als deelverzamelingen, partities, designs en grafen worden besproken, en tegelijkertijd worden methoden bekeken hoe met dit soort objecten concreet gewerkt kan worden.
Niveau

Voorkennis
Inleiding in de wiskunde, Lineaire Algebra, Calculus. Kansrekening is een pre maar niet noodzakelijk.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen. Studentenpresentaties (verplicht onderdeel, telt ook mee in het cijfer)
Bijzonderheden

Onderwerpen
• elementaire combinatoriek
• deelverzamelingen, partities
• recursie, voortbrengende functies
• tellen met groepsacties
• grafen en bomen
• designs en codes
• partieel geordende verzamelingen

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen. Studentenpresentaties (verplicht onderdeel, telt ook mee in het cijfer)

Voorkennis
Inleiding in de wiskunde, Lineaire Algebra, Calculus. Kansrekening is een pre maar niet noodzakelijk.

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9780883857625
Titel:Combinatorics - A Guided Tour.
Auteur:David R. Mazur
Uitgever:The Mathematical Association of America

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Studentenpresentaties en opdrachten
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Aanwezigheidsplicht is 70%

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3