NWI-WB012B
Ringen en Lichamen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB012B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. B.J.J. Moonen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. B.J.J. Moonen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. B.J.J. Moonen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. B.J.J. Moonen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
KW2-KW3  (07-11-2022 t/m 09-04-2023)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft een goede kennis van de basisbegrippen van de theorie van ringen en lichamen.
  • De student is in staat de structuur van ringen en hun idealen te analyseren, gebruik makend van een aantal fundamentele resultaten, waaronder de isomorfiestellingen en de Chinese reststelling.
  • De student is vertrouwd met kernbegrippen die gerelateerd zijn aan deelbaarheid en factorisatie. Zij/hij is in staat om hieraan gerelateerde klassen van ringen te onderscheiden, zoals hoofdideaalringen en ontbindingsringen.
  • De student is in staat de structuur te analyseren van lichamen en uitbreidingen van lichamen en kan uitbreidingen van lichamen construeren.
  • De student kent de structuurstellingen uit de theorie van eindige lichamen en is in staat eenvoudige berekeningen te doen in eindige lichamen.
  • De student kent relevante voorbeelden van ringen, homomorfismen en lichamen en is in staat om abstracte theorie in de context van dergelijke voorbeelden concreet toe te passen.
Inhoud
In deze cursus bestuderen we de theorie van ringen en lichamen. We voeren een aantal basale begrippen in, waaronder homomorfismen, deelringen, quotiënten en idealen en we behandelen de isomorfiestellingen. Daarna bestuderen we deelbaarheidseigenschappen en ontbindingen van elementen als producten van priemfactoren of irreducibele factoren.
In het tweede deel van het college bestuderen we uitbreidingen van lichamen. Een onderdeel van de stof met veel toepassingen is hierbij de theorie van eindige lichamen.
De stof die in dit vak wordt behandeld vormt een fundament voor de abstracte wiskunde, en in het bijzonder voor de meetkunde, de abstracte algebra en de getaltheorie. We zullen bij gelegenheid ook ingaan op enkele concrete toepassingen.

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
Lineaire algebra A, Lineaire algebra B, Groepentheorie.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen en huiswerkopgaven. De huiswerkopgaven zijn niet herkansbaar.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Syllabus
Syllabus 'Ringen en Lichamen' door H.W. Lenstra en F. Oort (beschikbaar via Brightspace).

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4