NWI-WB025C
Modellenpracticum
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB025C
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. E.A. Cator
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E.A. Cator
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.R. Kang
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW3-KW4  (05-02-2018 t/m 02-09-2018)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is in staat wiskundige modellen op te stellen voor sommige praktische situaties
  • De student kan hiermee praktische problemen op te lossen
  • De student kan van het geheel een schriftelijk verslag opstellen
  • De student kan dit weergeven in een presentatie zowel aan de opdrachtgever als aan collega-wiskundigen
Inhoud

Doel van deze cursus is, ervaring op te doen met het toepassen van wiskunde op practische problemen.

De eerste twee weken worden de groepjes gemaakt en de opdrachten verdeeld. De daaropvolgende zestien weken werken de deelnemers in groepjes aan substantiële modelleerproblemen, vaak in opdracht van een bedrijf of overheidsinstantie. Tussendoor wordt voorlopig verslag gedaan aan de respectievelijke organisaties. De opdracht mondt uit in een eindrapport, geschreven voor collega's zowel als de opdrachtgever, en een eindpresentatie.
In principe komt alle wiskunde voor toepassing in aanmerking die halverwege het derde jaar behandeld is of op dit niveau gemakkelijk kan worden bijgeleerd.

In het bijzonder worden de Calculus-vakken, lineaire algebra, statistiek en kansrekening toegepast.

Toetsinformatie
Deze geschiedt op basis van opgaven, activiteit in de werkgroep, en het vervaardigde eindrapport.

Voorkennis
De inleidende wiskundevakken: Calculus, Lineaire Algebra, Kansrekening, Inl. Statistiek en Gewone Differentiaal Vergelijkingen.

Werkvormen

• 4 uur hoorcollege
• 4 uur presentatie door studenten
• 4 uur werkcollege
• 156 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Hoorcollege, werkcollege, gesprekken met opdrachtgever, tussentijdse en uiteindelijke presentatie

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Algemeen
Hoorcollege, werkcollege, gesprekken met opdrachtgever, tussentijdse en uiteindelijke presentatie

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4