NWI-WB027B
Topologie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB027B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. S. Sagave
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Sagave
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Sagave
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Sagave
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
KW3-KW4  (30-01-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student(e) begrijpt hoe klassieke noties uit de analyse zoals convergentie en continuïteit hun plaats vinden in de algemene topologie, en verdiept zo zijn/haar begrip van metrische ruimtes.
  • De student(e) heeft een goed begrip van de creatie van nieuwe topologische ruimtes uit oude via o.a. deelruimte-, product- en quotiëntconstructies, en kan deze vlot toepassen op concrete voorbeelden.
  • De student(e) heeft een goed begrip van fundamentele eigenschappen van topologische ruimten zoals de verschillende noties van compactheid, samenhang en aftelbaarheid, en kan voor een gegeven topologische ruimte beslissen of zij dergelijke eigenschappen al dan niet heeft.
  • De student(e) kan van een eenvoudige, algemene topologische uitspraak beslissen of ze al dan niet waar is, voor de correcte uitspraken een zorgvuldig bewijs geven, en voor de valse uitspraken een gepast tegenvoorbeeld construeren.
  • De student(e) maakt kennis met de beginselen van de theorie van de fundamentaalgroep, en begrijpt onder andere de berekening van de fundamentaalgroep van de cirkel en kan met het concept homotopie omgaan.
Inhoud
Beschrijving 
 
Dit is een brede inleiding tot de algemene topologie, die sloganesk kan worden omschreven als de wiskundige wereld waarin de bekende uitspraak dat "een koffiekop en een donut niet te onderscheiden zijn" zinvol wordt. Topologische ruimten zijn verzamelingen met een extra structuur die toelaat om bekende begrippen uit de analyse zoals continuïteit, convergentie, samenhang en compactheid in een meer algemene context te ontwikkelen. De bekende context van de metrische ruimten is immers niet voldoende om met dergelijke begrippen te werken in bijvoorbeeld de functionaal- en complexe analyse, de differentiaal- en algebraïsche meetkunde, de getaltheorie, ... en zelfs in de informatica! De cursus eindigt met een korte inleiding tot de algebraïsche topologie, die topologische ruimtes met behulp van algebraïsche technieken bestudeert, zoals de constructie van de zogenaamde fundamentaalgroep.
Niveau

Voorkennis
Analyse I en II.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen, waarbij werkcollegeresultaten meetellen.

 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Dictaat
De docent stelt via elektronische weg een cursustekst ter beschikking. Daarnaast worden de studenten aangemoedigd om zelf handboeken te raadplegen, zoals "Topology" van James Munkres.

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4