NWI-WB035C
Bachelorscriptie Wiskunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB035C
Studiepunten (ECTS)12
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.A. Cator
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.R.P. van den Essen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.T. Koelink
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 02-09-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Doel van de bachelorscriptie is dat de student leert om zelfstandig bij een vooraf met de begeleider bepaald onderwerp literatuur te zoeken en te bestuderen, en om daar vervolgens middels een scriptie met enige diepgang over te rapporteren. De scriptie dient geschreven te worden volgens de in de wiskunde gangbare normen voor publicaties.

Inhoud
Het Bachelorproject is de afsluiting van de bacheloropleiding wiskunde en heeft een studielast van 12 ec, dus ongeveer 12x28=336 uur, te weten zeker acht weken voltijd werk. De bedoeling van het Bachelorproject is de student zelfstandig een wiskundig onderwerp te laten bestuderen en de resultaten van deze studie vast te leggen in een bachelorscriptie -- een schriftelijke presentatie -- en te presenteren door middel van een voordracht. De student zal dit doen onder direkte begeleiding van een van de leden van de staf. Het kan hier zowel om een wiskundeonderzoek als om een literatuuronderzoek over een wiskundig onderwerp gaan.

Het schrijven van de bachelorscriptie is de meest individuele gedeelte van het bachelor programma, waardoor het intimiderend kan lijken. Om er structuur aan te geven wordt  daarom elk voorjaar het bachelorproject georganiseerd. Volgens de planning moeten studenten hun scriptie in het voorjaar van hun derde studiejaar schrijven. Hierop kan alleen in uitzonderlijke gevallen een uitzondering worden gemaakt. Aangezien het merendeel van de communicatie via Blackboard plaatsvindt is het belangrijk dat studenten zich aan het begin van het kalenderjaar waarin zij hun scriptie schrijven op Blackboard inschrijven. Details worden via Blackboard medegedeeld, maar de standaardprocedure is dat de studenten aan het begin van het kalenderjaar over mogelijke onderwerpen en begeleiders nadenken en deze naar de organisatoren mailen:
Michael Mueger, mueger@math.ru.nl
Arne Smeets, a.smeets@math.ru.nl
 
Zij zullen dan beoordelen of het onderwerp geschikt is, mogelijk na consultatie met een mogelijke begeleider. Rond het begin van het voorjaarssemester worden de onderwerpen en begeleiders definitief gemaakt. Het bachelorproject heeft meerdere essentiele en verplichte onderdelen naast het schrijven van de scriptie: Elk student geeft een tussenpresentatie van rond 10 minuten over de vooruitgang van zijn/haar scriptie en later een eindpresentatie van 20-25 minuten. Van de studenten wordt verwacht dat zij actief aan de presentaties van hun medestudenten deelnemen door zinvolle vragen te stellen. Bovendien worden meerdere voordrachten (door stafleden) georganiseerd, die over onderwerpen zullen gaan die belangrijk en nuttig zijn voor het schrijven van een scriptie, zoals het zoeken van literatuur, het schrijven van een wiskundige tekst en het houden van presentaties.
 
Voorkennis
Verplichte vakken van de eerste twee studiejaren.

Werkvormen

• 8 uur hoorcollege
• 12 uur presentatie door studenten
• 316 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen:

• verplicht te volgen voordrachten
• schrijven van een scriptie
• tussen- en eindpresentaties

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Algemeen
• verplicht te volgen voordrachten • schrijven van een scriptie • tussen- en eindpresentaties

Hoorcollege

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR