NWI-WB045B
Differentiaalmeetkunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB045B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. I.T. Marcut
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.T. Marcut
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.T. Marcut
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I.T. Marcut
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
KW3-KW4  (25-01-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student kan de volgenden begrippen goed gebruiken zoals theoretische bewijzen, als ook in expliciete berekeningen:
  • gladde vectorbundel 
  • Riemann-variëteiten 
  • connecties op vectorbundels en Levi-Civita connection
  • geodeten
  • parallel transport
  • de verschillende typen krommingen op een Riemann-variëteit
Inhoud
Deze cursus behandelt alle basisbegrippen uit de Riemann-meetkunde. Het is sterk aanbevolen aan studenten geïnteresseerd in meetkunde of mathematische fysica.
Niveau

Voorkennis
Vereist is het vak Manifolds (varieteiten), gegeven in het voorafgaand najaarssemester. Dit is een absolute must, zonder welk de inhoud van de cursus onbegrijpelijk zal blijken. Daarnaast is het nuttig (maar niet absoluut vereist) om het 2de jaars vak Krommen en Oppervlakken te hebben gevolgd. Dit gaat over concrete oppervlakken in de drie dimensionale Euclidische ruimte met de nodige voorbeelden.
Toetsinformatie
Huiswerk: 20%
Take-home examen: 50%
Mondeling examen: 30%
Bijzonderheden

Niveau
wisk keuze3

Aanbevolen materiaal
Syllabus
Introduction to Riemannian manifolds, John M. Lee, Graduate Texts in Mathematics, 176. Springer, Cham, 2018.

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Eindresultaat
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4