NWI-WB056B
Kepler en Newton in Historisch Perspectief
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB056B
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. G.J. Heckman
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G.J. Heckman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. G.J. Heckman
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. G.J. Heckman
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
KW2  (05-11-2018 t/m 27-01-2019)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • benodigde lineaire algebra en calculus ontwikkelen
  • Euclidische meetkunde, ihb die van kegelsneden
  • 3 Euclidisch meetkundige bewijzen van de ellipsbanenwet van Kepler
  • de ontwikkeling van de mechanica in historisch perspectief zien
Inhoud
Het meest revolutionaire werk in de ontwikkeling van de natuurwetenschappen is ongetwijfeld de Principia Mathematica van Isaac Newton, verschenen in 1687.
Newton legt hierin het fundament voor een theorie van zwaartekracht.
En passant ontwikkelde hij hiervoor de benodigde wiskunde (differentiaalrekening).
Zijn hoofdresultaat is een zeer elegante wiskundige afleiding van de wetten van Kepler (de perkenwet en de ellipsbanenwet voor de beweging van planeten om de zon), uitgaande van twee fundamentele axioma's: kracht is massa maal versnelling, en de aantrekkingskracht tussen twee puntmassa's is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand.
In ons college ligt de nadruk op een behandeling vanuit de Euclidische meetkunde, zoals dat ook bij Newton gebeurde. Dit in tegenstelling tot de meer algebraïsche behandeling in de moderne tekstboeken over klassieke mechanica.

Toetsinformatie
Schriftelijk Tentamen

Voorkennis
Enige vertrouwdheid met lineaire algebra en calculus.

Verplicht materiaal
Boek
Maris van Haandel en Gert Heckman, On the shoulders of grants, http://www.math.ru.nl/~heckman/ Te koop via de docent.

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3