NWI-WB061B
Krommen en Oppervlakken
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB061B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. I.T. Marcut
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.T. Marcut
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.T. Marcut
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I.T. Marcut
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
KW4  (05-04-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student kan met krommen en oppervlakken in de driedimendionale Euclidische ruimte werken
  • De student kan parametrisaties van krommen en oppervlakken in de Euclidische ruimte vinden
  • De student kan kromming en torsie van krommen berekenen
  • De student kan de eerste fundamentaalvorm en de tweede fundamentaalvorm van een oppervlak bepalen
  • De student kan de kromming van oppervlakken berekenen
  • De student weet iets van geodeten en Theorema Egregium
Inhoud
De cursus beoogt een inleiding te geven in de differentiaalmeetkundige aspecten van krommen en oppervlakken in de Euclidische ruimte.
Het niveau is zodanig dat het vak kan worden gezien als voorbereiding op de vakken Varieteiten en Differentiaalmeetkunde.
Voor studenten met belangstelling voor meetkunde of mathematische fysica is dit vak een aanrader.
Niveau

Voorkennis
Calculus, Lineaire algebra
Toetsinformatie
Een kort project/essay van ongeveer 7 pagina's: 70%
Huiswerk: 30%
Bijzonderheden

Niveau
wisk keuze2

Verplicht materiaal
Boek
Andrew Pressley, Elementary Differential Geometry, Springer Undergraduate Mathematical Series

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Eindresultaat
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4