NWI-WB064B
Toegepaste Stochastiek
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB064B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Examinator
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
KW1-KW2  (03-09-2018 t/m 27-01-2019)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft kennis gemaakt met de probabilistische methode en toepassingen
  • De student begrijpt fundamentele noties in de theorie van random grafen
  • De student kan de eigenschappen van grote netwerken analyseren
  • De student heeft inzicht in de meest gangbare stochastische netwerkmodellen
Inhoud
Onderwerpen:
-Probabilistische methode,
-Ramsey getallen,
-Random grafen,
-definitie en eigenschappen Erdos-Renyi graaf, zoals cliquegetal, chromatisch getal, subgraafdrempels, giant component, diameter, 
-netwerkmodellen zoals preferential attachment model en configuratiemodel.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen

Voorkennis
Lineaire algebra A, Lineaire algebra B, groepentheorie

Verplicht materiaal
Syllabus
Syllabus 'Ringen en Lichamen' door H.W. Lenstra en F. Oort (beschikbaar via webpagina van de docent)

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3