NWI-WB068C
Galoistheorie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB068C
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
KW1-KW2  (06-09-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerkingcursus wordt om het jaar gegeven, in 23/24
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Dit vak beoogt een inleiding te geven in de Galoistheorie. Dit is een fascinerend onderwerp binnen de Algebra waarin een prachtige structuur wordt blootgelegd. We gaan heel bijzondere dingen leren over het oplossen van vergelijkingen, over passer en lineaal-constructies, etc.

Maar Galoistheorie is ook een startpunt voor veel moderne wiskunde en speelt een belangrijke rol in huidig onderzoek, varierend van Getaltheorie en Algebraische Meetkunde tot Topologie en Analyse. Een van de grote theorieen waar wiskundigen tegenwoordig aan werken is het zogenaamde Langlands-programma; dat gaat weliswaar ver buiten het bestek van deze cursus maar het is goed te weten dat Galoistheorie hier een centrale rol in speelt.
Inhoud
  • lichamen en lichaamsuitbreidingen
  • Galoistheorie voor eindige uitbreidingen
  • toepassingen op constructies met passer en lineaal
  • toepassingen op de oplosbaarheid van polynomiale vergelijkingen
  • vele voorbeelden!
  • het concreet berekenen van de Galoisgroep van een polynoom
  • oneindige Galoistheorie
Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
De cursussen groepentheorie, ringen en lichamen (1 en 2). Voor oneindige Galoistheorie wordt ook een beetje topologie gebruikt.
Toetsinformatie
Wekelijks huiswerk en schriftelijk tentamen
Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Boek
Voor het grootste deel van dit vak volg ik het boek "Galoistheorie" van F. Keune. Ik denk dat het nuttig is een exemplaar van dit boek in je bezit te hebben. Voor 'oneindige Galoistheorie' gebruik ik een andere tekst.
ISBN:978-90-5041-150-9
Titel:Galoistheorie
Auteur:F. Keune
Uitgever:Epsilon uitgaven
Druk:1
Kosten:24,00
Syllabus
Naast het boek van Keune zal ik af en toe gebruik maken van de tekst 'Fields and Galois theory' van JS Milne. (Beschikbaar op http://jmilne.org/).
Titel:Fields and Galois Theory
Auteur:JS Milne
Kosten:0,00

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3