NWI-WB082
Inleiding Mathematische Fysica
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB082
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. N.P. Landsman
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. N.P. Landsman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. N.P. Landsman
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. N.P. Landsman
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
KW3-KW4  (25-01-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is vertrouwd met de wiskundige structuur van de moderne fysica (tenminste van relatief eenvoudige eindig-dimensionale systemen), inclusief de rol van kansrekening daarin. Hierdoor begrijpt de student ook de fysische en conceptuele inhoud beter.
  • In het bijzonder begrijpt de student de moderne wiskundige formulering van klassieke mechanica via basiskennis van Poisson meetkunde en van de kwantummechanica via Hilbert-ruimten en (op eenvoudig niveau) C*-algebras
  • De student begrijpt de belangrijkste wiskundige stellingen over de grondslagen van de kwantummechanica, zoals de Stelling van Kochen en Specker (over de onmogelijkheid van gelijktijdige scherpe waarden van observabelen), de Stelling en ongelijkheden van Bell (over de onmogelijkheid van een lokaal realistische interpretatie van de kwantummechanica, de Stelling van Wigner (over symmetrie), en de Stelling van Stone (over de wiskundige oorsprong van de Hamiltoniaan)
  • De student begrijpt het verschijnsel spin vanuit de (projectieve) unitaire represesentatietheorie van SU(2) en SO(3)
Inhoud
Dit college is bedoeld voor wiskundigen met fysische belangstelling en voor fysici met wiskundige belangstelling, en is ideaal voor de dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde. Het richt zich ook op studenten die zonder speciale wiskundige motivatie de grondslagen van de kwantummechanica op professioneel niveau willen bestuderen (maar wel bereid zijn enige wiskunde tot zich te nemen die boven het natuurkunde-curriculum uitstijgt). Zie verder de Cursusdoelen.Werkvormen
Niveau

Voorkennis
Analyse 1, basiskennis klassieke mechanica, basiskennis kwantummechanica, basiskennis kansrekening. Aanbevolen: Inleiding Functionaalanalyse.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Bijzonderheden

Niveau
wisk keuze3

Verplicht materiaal
Boek
Klaas Landsman, Foundations of Quantum Theory (Springer, 2017), gratis en legaal (Open Access) te downloaden via http://www.springer.com/gp/book/9783319517766

Aanbevolen materiaal
Boek
Brian C. Hall, Quantum Theory for Mathematicians (Springer, 2013).

Werkvormen
Cursus

Algemeen
• 14 x 2 x 45 minuten hoorcollege • 14 x 2 x 45 minuten werkcollege

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4