NWI-WB096
Onafhankelijkheidsbewijzen in de Verzamelingenleer
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB096
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. W.H.M. Veldman
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.H.M. Veldman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.H.M. Veldman
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W.H.M. Veldman
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
KW3-KW4  (30-01-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus
  • heeft de student inzicht in de werking van de beroemde onafhankelijkheidsbewijzen.
  • begrijpt de student hoe deze ontwikkelingen onze visie op aard een mogelijkheden van de wiskunde voorgoed hebben veranderd.
  • weet de student hoezeer bij deze stellingen het subtiele onderscheid tussen taal en metataal van belang is.
Inhoud
Het college is een vervolg op het college Axiomatische Verzamelingenleer.
Het doel van het college is een nauwkeurige behandeling van de stellingen van Gödel (1938) en Cohen (1964)  die zeggen dat Cantors continuümhypothese (1878) niet weerlegd en niet bewezen wordt door de axioma's van de verzamelingenleer zoals die zijn opgesteld door Zermelo en Fraenkel (1908-1925).
Tijdens het college worden aantekeningen  verstrekt.

Werkvormen
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Gedurende de cursus worden opgaven verstrekt en beoordeeld. De student wordt geacht 60% van deze opgaven in te leveren. Het cijfer voor deze opgaven telt voor 40% mee voor het eindcijfer. Het eindcijfer wordt vastgesteld na een mondeling tentamen.
Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Boek
Boek

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4