NWI-WB098
Random Graphs
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB098
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Examinator
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
KW1-KW2  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 
Inhoud
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
- de probabilistische methode
- random graaf modellen, in het bijzonder de Erdos-Renyi graaf
- eigenschappen van random grafen, zoals grootte van de grootste component, grootte van de grootste volledige deelgraaf, afstanden in de graaf.
Niveau

Voorkennis
Inleiding kansrekening, inleiding grafentheorie
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen. Indien het aantal deelnemers laag is kan het een mondeling tentamen worden.

Er is een bonusregeling gebaseerd op huiswerkopgaven.
Bijzonderheden

Niveau
wisk keuze3

Verplicht materiaal
Dictaat
Dictaat is een groot woord, maar aantekeningen van het college worden beschikbaar gesteld.

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3