NWI-WB099
Bachelor Seminar
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB099
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. P. Hochs
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G.J. Lord
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. Scarabosio
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.D. Souvignier
Overige cursussen docent
Examinator
dr. B.D. Souvignier
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
KW1-KW2  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De studenten zijn in staat zich nieuwe wiskundige kennis eigen te maken, zowel vanuit geschikte literatuur als uit presentaties van hun medestudenten.
  • De studenten zijn in staat, nieuw verworven wiskundige kennis mondeling en schriftelijk op een coherente en toegankelijke manier te presenteren.
  • De studenten leren kritisch te luisteren naar presentaties over wiskunde en hierover feedback te geven. Ook leren ze op hun eigen presentaties te reflecteren en met het ontvangen feedback om te gaan.
  • De studenten doen ervaring op met het samenwerken in kleine teams.

 
Inhoud
In het bachelorseminarium bestuderen de studenten zelfstandig een groter wiskundig onderwerp en geven hierover presentaties aan hun medestudenten.
Er worden twee parallelle tracks aangeboden, een meer zuivere en een meer toegepaste. De indeling in de tracks vindt aan het begin van het semester plaats, er zal zo ver mogelijk rekening worden gehouden met de voorkeuren van de studenten, onder de voorwaarde dat beide tracks ongeveer even veel studenten hebben.

De kern van het seminar zijn de voordrachten, tijdens een sessie van 2 x 45 minuten presenteert een samenwerkend koppel van twee studenten zijn onderwerp. Aan het einde van iedere presentatie geven de medestudenten (aan de hand van een online-tool) en de coordinatoren (mondeling) feedback op de voordracht.
Naast het geven van de presentaties heeft ieder koppel nog de volgende taken:
  • Voorafgaande aan de presentatie wordt een planning van de presentatie (inclusieve een tijdsplanning) ingediend en met de coordinatoren van het seminar besproken.
  • Er wordt een schriftelijke samenvatting van de inhoud van de presentatie gemaakt. De gecombineerde samenvattingen geven dan een compact overzicht van het onderwerp.
  • Ieder koppel reflecteert (onder inachtneming van het ontvangen feedback) over de sterke en zwakke punten van de presentatie en eventuele verbeterpunten.
In de voorbereiding van de voordracht ligt de nadruk op het zelfstandig eigen maken van de stof (aan de hand van de aangereikte literatuur), maar de coordinatoren van het seminar zijn natuurlijk beschikbaar ter ondersteuning van de studenten.

Werkvormen
 
Niveau

Voorkennis
In principe wordt de inhoud van de verplichte vakken uit de eerste twee jaar als voorkennis verondersteld, maar het hangt van het onderwerp af wat hiervan daadwerkelijk van toepassing is.
Toetsinformatie
De cursus zal alleen met voldaan/niet voldaan worden beoordeeld.
Bijzonderheden

Niveau
wisk keuze2

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Aan het begin van de cursus wordt de benodigde literatuur voor de twee tracks van het seminar op Brightspace nader bekend gemaakt en beschikbaar gesteld.

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3