NWI-WM036B
Model Theory
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WM036B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. W.H.M. Veldman
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.H.M. Veldman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.H.M. Veldman
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W.H.M. Veldman
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
KW3-KW4  (03-02-2020 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Inleiding tot de modellentheorie van eerste-orde-talen.
Inhoud
De compactheidsstelling: een verzameling gesloten formules in een eerste-orde-taal is realiseerbaar (heeft een model)
dan en slechts dan als elk van zijn eindige deelverzamelingen realiseerbaar is.

De vraag: wanneer heeft een verzameling gesloten formules in een eerste-orde-taal (op isomorfie na) precies één model?

Quantoren-eliminatie: een methode die ons bij sommige structuren een axiomatisering oplevert en een algoritme 
om voor elke gesloten formule te beslissen of hij geldt in de structuur of niet.

Tarski's stelling dat het het lichaam van de reële getallen eliminatie van quantoren toelaat.

De Löwenhem-Skolem-Tarski-stellingen: een theorie (een verzameling gesloten formules in een eerste-orde-taal) die
een oneindig model heeft heeft een model in elke oneindige machtigheid.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Tentamen, schriftelijk of mondeling afhankelijk van het aantal deelnemers.
Bijzonderheden

Toetsinformatie
Tentamen, schriftelijk of mondeling afhankelijk van het aantal deelnemers.

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Exam Q4

Hoorcollege

Resit Exam Q4

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4