NWI-WP001B
Analyse 1
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WP001B
Studiepunten (ECTS)6
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
drs. M. Campschroer
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. H.T. Koelink
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. H.T. Koelink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.T. Koelink
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.T. Koelink
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
KW2-KW3  (04-11-2019 t/m 12-04-2020)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is vertrouwd met de eigenschappen van de reële getallen, zoals het supremum, de stellingen van Bolzano-Weierstrass en Heine-Borel;
  • De student heeft een goed theoretisch begrip van rijen, limieten, reeksen, convergentie en de belangrijkste resultaten;
  • De student heeft een goed theoretisch begrip van continue en uniform-continue functies, de afgeleide van een functie;
  • De student is in staat de onderlinge samenhang van bovengenoemde onderwerpen binnen de reële analyse te geven;
  • De student is in staat een sluitend bewijs op te stellen voor een stelling of bewering;
  • De student kan goed schriftelijk en mondeling over deze onderwerpen communiceren en is in staat netjes en correct opgaven uit te werken.
Inhoud
Het doel van het college is om de 'klassieke' analyse vanuit modern perspectief te behandelen. Dit betekent dat de analyse wordt opgebouwd vanuit de constructie van de reële getallen en verzamelingen van reële getallen. De onderwerpen van het college, met name de theorie van functies van een enkele veranderlijke, zullen bekend voorkomen uit Calculus, maar in een nieuw licht worden bezien. De nadruk ligt op de theoretische ontwikkeling van de belangrijke resultaten van de analyse in 1 veranderlijke. 
De nadruk ligt op de eigenschappen en belangrijke stelleningen van de reële getallen, reeksen, limieten, functies (continuiteit en afgeleiden), en differentiaalrekening.
Niveau

Voorkennis
Calculus A; Inleiding wiskunde
Toetsinformatie
Het tentamen is schriftelijk. Er is een tussentoets die, net als het huiswerk, alleen positieve invloed op het eindcijfer kan hebben.
Bijzonderheden

Toetsinformatie
Het tentamen is schriftelijk. Er is een tussentoets die, net als het huiswerk, alleen positieve invloed op het eindcijfer kan hebben.

Voorkennis
Calculus A; Inleiding wiskunde

Verplicht materiaal
Boek
Garling, D. J. H.: A course in mathematical analysis. Vol. I. Foundations and elementary real analysis. Cambridge University Press, Cambridge, 2013. xvi+300 pp

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4