NWI-WP013C
Inleiding Meetkunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WP013C
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. P. Hochs
Overige cursussen docent
Docent
dr. P. Hochs
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P. Hochs
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P. Hochs
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
KW2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is bekend met de axioma's van de projectieve meetkunde, belangrijke voorbeelden van projectieve vlakken,  en concepten als projectieve transformaties en dubbelverhouding.
  • De student is bekend met de belangrijkste stellingen in de projectieve meetkunde.
  • De student begrijpt het bovenhalfvlak als voorbeeld van een niet-Euclidische meetkunde.
  • De student kan elementaire resultaten bewijzen en eenvoudige problemen oplossen.
Inhoud
Deze cursus geeft een introductie in de projectieve meetkunde. Gemotiveerd door het tekenen in perspectief leiden we de axioma's af voor het projectieve vlak en de projectieve lijn en bestuderen vervolgens de eigenschappen van deze ruimtes en hun hoger-dimensionale generalisaties. Projecties beschrijven we met behulp van projectieve transformaties, met als invariant de zogeheten dubbelverhouding. We geven bewijzen van enkele fundamentele resultaten in de projectieve meetkunde. Tot slot breiden we onze behandeling uit naar het bovenhalfvlak en geven hiermee een eerste voorbeeld in de niet-Euclidische meetkunde.

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Bijzonderheden
 
Verplicht materiaal
Dictaat
Syllabus (wordt verspreid via brightspace)

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3