NWI-WP026
Calculus B
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WP026
Studiepunten (ECTS)6
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. I.T. Marcut
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.T. Marcut
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.T. Marcut
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I.T. Marcut
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
KW3-KW4  (30-01-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student
  • is bekend met de concepten van (geparametriseerde) krommen, oppervlakken en volumes en kan deze op concrete voorbeelden toepassen.
  • is bekend met de grondleggende concepten voor functies van meerdere veranderlijken, in het bijzonder met de verschillende begrippen van afgeleiden (partiële, totale afgeleide, gradiënt).
  • beheerst het differentiëren van functies van meerdere veranderlijken en weet de kettingregel toe te passen.
  • is vertrouwd met de lineaire en kwadratische benadering van functies van meerdere veranderlijken en weet hieruit conclusies over het gedrag van een functie te trekken.
  • kan deze kennis toepassen op het bepalen van extreme waarden van functies, mogelijk met constraints.
  • kan integralen van functies van meerdere veranderlijken en vectorvelden berekenen
  • heeft een indruk van de onderliggende theorie
  • kent de integraalstellingen van Gauss, Stokes en Green en kan deze toepassen
  • kent de fysische betekenis van oppervlak- en lijnintegralen als flux en arbeid
  • is op de hoogte van enkele toepassingen van deze theorie
Inhoud
Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
Calculus A, Lineaire Algebra A
Toetsinformatie
Schriftelijk, waarbij werkcollegeresultaten meetellen
Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Boek
R.A. Adams, C. Essex: Calculus. A complete course, 9th ed., Pearson, 2017

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4