NWI-WP030
Groepentheorie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WP030
Studiepunten (ECTS)6
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
KW3-KW4  (30-01-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft een grondige kennis van de basale begrippen uit de groepentheorie
  • De student is in staat te werken met de abstracte axioma's
  • De student is in staat hieruit eenvoudige conclusies af te leiden over de structuur van groepen
  • De student kent een aantal voorbeelden van groepen en homomorfismen 
  • De student is in staat te de abstracte resultaten toe te passen in de context van deze voorbeelden.
  • De student is in staat te de theorie van werkingen van groepen toe te passen; daarbij heeft hij/zij inzicht in de relatie tussen de banen en de nevenklassen van een stabilisatorondergroep. Hij/zij is in staat dit toe te passen, onder andere op combinatorische problemen.
  • De student is in staat zowel in een abstracte context alsook in concrete voorbeelden de theorie van quotientgroepen toe te passen. In het bijzonder behelst dit de toepassingen van de homomorfie- en isomorfiestellingen.
  • De student kent een aantal fundamentele begrippen en resultaten uit de groepentheorie, herkent deze in voorbeelden, en kan deze toepassen bij de analyse van nieuwe voorbeelden. Hieronder zijn inbegrepen begrippen als ondergroep, normaaldeler, centrum, commutatorondergroep, kern en beeld van een homomorfisme, de orde van een element, de stellingen van Lagrange en van Cauchy.

 
Inhoud
Dit vak is bedoeld als een inleiding in de groepentheorie, een van de belangrijkste pilaren van de wiskunde en ook onmisbaar voor andere disciplines. In het begin zal het  accent liggen op de basale definities en begrippen als groep, homomorfisme, ondergroep en normaaldeler. Daarbij komen voorbeelden aan bod zoals het rekenen modulo n, permutaties en dihedrale groepen. Daarna behandelen we quotientgroepen en werkingen van groepen. Tenslotte leiden we een aantal fundamentele structuurstellingen af.

Werkvormen
Niveau

Voorkennis
Wiskunde B (VWO-niveau)
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen. Inleveropgaven bij het werkcollege tellen beperkt mee.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Dictaat
Syllabus "Groepentheorie", beschikbaar via Blackboard

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4