RDA-MA2-04
Leren en instructie 2: Lessen in samenhang en activeren
Cursus informatieRooster
CursusRDA-MA2-04
Studiepunten (ECTS)2
CategorieM1 (Eerste jaar master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Tweejarige Master;
Docenten
Docent
T.J.F. Boeijen
Overige cursussen docent
Coördinator
R.G.J. Eikholt
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
R.G.J. Eikholt
Overige cursussen docent
Docent
R.G.J. Eikholt
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H. Schaap
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3  (29-08-2020 t/m 01-09-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student:
  • kan formatief handelen in de les;
  • kan inzichtelijk maken waar leerlingen staan ten opzichte van beoogde leerdoelen en kan op basis daarvan noodzakelijke, doelgerichte activiteiten ontwerpen en inzetten om het leerproces van de leerlingen te bevorderen – waarbij er voor leerlingen zo min mogelijk op het spel staat;
  • kan reflecteren op:
    • het eigen formatieve handelen in de les; 
    • de ontwikkeling van het eigen inzicht hierin.

 
Inhoud
Leren is een cyclisch proces; nieuw leren bouwt telkens voort op eerder leren. Wat leerlingen leren van een les is dus sterk afhankelijk van hun voorkennis. Bij formatief handelen houdt de leraar hiermee bewust rekening. De leraar verzamelt hiertoe informatie over het leren van de leerlingen, schat daarmee in waar leerlingen zich bevinden ten opzichte van het leerdoel, en ontwerpt gericht activiteiten om leerlingen verder te helpen.

Ervaren leraren kunnen de voorkennis van leerlingen vaak goed inschatten en voorzien vooraf mogelijke leermoeilijkheden. Ze passen hun onderwijsaanpak hierop aan, maar blijven ook tijdens de les gericht het leren van de leerlingen monitoren. Zo geven ze ‘responsief‘ les, en brengen samenhang aan in en tussen lessen.

Als beginnende leraar heb je doorgaans nog weinig zicht op het niveau van leerlingen en de typische leermoeilijkheden die ze ervaren bij bepaalde leerstof. Dat maakt het lastig om goed formatief te handelen. Echter, informatie verzamelen over het leren helpt je als beginnende leraar om hier inzicht in te krijgen. In deze cursus staat daarom formatief handelen centraal om voor de leerlingen samenhang te creëren in en tussen lessen.

In de colleges besteden we aandacht aan het belang van formatief handelen, strategieën en technieken (ook digitaal), mogelijke gevolgen voor het leerklimaat in de klas, en het praktisch en haalbaar gebruiken van bewijs van leren om het leerproces te bevorderen.
Toetsinformatie
Het tentamen bestaat uit twee onderdelen:
  1. Presentatie van drie uitgevoerde formatieve technieken,
  2. Reflectie op ontwikkeling van eigen inzicht.
Het tentamen moet met een voldoende worden afgesloten. De weging is 100%. De onderdelen uit het tentamen kunnen gebruikt worden als portfolio-opdracht binnen de Rode Draad-lijn van de opleiding. De student heeft één herkansing voor het tentamen.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Voor aanvang van de cursus wordt de literatuurlijst via Brightspace in de studiehandleiding gecommuniceerd.

Werkvormen
Werkgroep

Algemeen
Ons advies is om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in colleges, waar o.a. interactie en ervaringsuitwisseling plaatsvindt

Toetsen
Opdracht(en)
Weging100
ToetsvormDossier
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 3