RDA-MA2-08
Klassenmanagement: op weg naar een veilig en stimulerend leerklimaat
Cursus informatieRooster
CursusRDA-MA2-08
Studiepunten (ECTS)2
CategorieM1 (Eerste jaar master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Tweejarige Master;
Docenten
VorigeVolgende 2
Coördinator
drs. A.J. Aardema
Overige cursussen docent
Examinator
drs. A.J. Aardema
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. A.J. Aardema
Overige cursussen docent
Docent
S.J.C.E. van Boven, MSc
Overige cursussen docent
Docent
drs. K.J.J. Derksen
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 4  (13-04-2020 t/m 28-08-2020)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De studenten:
  • hebben wetenschappelijke basiskennis over de ontwikkeling van, en de communicatie met leerlingen in de klas, de voorwaarden voor een krachtige leeromgeving.
  • kunnen factoren benoemen die van invloed zijn op leerklimaat en lesorganisatie.
  • kunnen communicatiepatronen in de klas herkennen en benoemen.
  • kunnen (gewenste en ongewenste) patronen identificeren en alternatieve gedragsmogelijkheden ontwikkelen (en uitproberen).
  • kunnen preventieve, ondersteunende en correctieve discipline onderscheiden.
  • kunnen regels, reacties, visie en waarden op elkaar afstemmen.
Inhoud
Klassenmanagement is meer dan regels stellen en daar consequenties aan verbinden. Een veilig en stimulerend leerklimaat vraagt om een afwisseling van preventieve, ondersteunende en correctieve maatregelen binnen een efficiënte lesorganisatie en voorbereiding.
In deze cursus leren de studenten hoe zij een bewust en samenhangend plan van aanpak kunnen maken dat past bij hun visie op het docentschap. Door te kijken naar het gedrag van anderen en zichzelf en door te oefenen ontwikkelen de studenten docentgedrag dat leidt tot een veilig- en stimulerend leerklimaat. De studenten komen tot inzicht dat klassenmanagement geen doel op zich is maar een middel voor een veilig en prettig leerklimaat en dat dit middel zowel curatief als ook preventief moet worden ingezet.
Bij het ontwikkelen van een veilig en stimulerend leerklimaat spelen pedagogische en didactische vaardigheden een rol. Studenten moeten zich ervan bewust zijn dat de ontwikkeling van een goed werkklimaat vanuit meerdere perspectieven bekeken kan worden. De samenhang tussen die perspectieven en de koppeling met de visie die ze o.a. binnen vakdidactiek ontwikkelen leggen ze vast in een Klassenmanagementkompas.

Tijdens de werkcolleges bespreken we de literatuur en videofragmenten, zodat de studenten een begrippenkader vormen waarmee ze lessen kunnen ontwerpen, uitvoeren en observeren. We starten met het analyseren van bestaande videofragmenten en maken daarna de stap naar het zelf oefenen van de benodigde vaardigheden op de stageschool. De begeleiders op school ondersteunen de student hierbij. De opnames van deze lessen worden door medestudenten geanalyseerd en gekoppeld aan concepten en theorieën.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
De cursus wordt afgesloten met een dossier bestaande uit één of meerdere opdrachten. De weging van het dossier is 100%. De student heeft één herkansing.
Bijzonderheden

Toetsinformatie
De cursus wordt afgesloten met een dossier bestaande uit één of meerdere opdrachten.
De weging van het dossier is 100%. De student heeft één herkansing.

Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdracht(en)
Weging100
ToetsvormDossier
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4