RDA-MA2-08
Pedagogisch handelen: Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat
Cursus informatieRooster
CursusRDA-MA2-08
Studiepunten (ECTS)2
CategorieM1 (Eerste jaar master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Tweejarige Master;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
T.J.F. Boeijen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
T.J.F. Boeijen
Overige cursussen docent
Docent
T.J.F. Boeijen
Overige cursussen docent
Docent
T.E.G. Guelen-Satink, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H. Schaap
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 4  (11-04-2022 t/m 31-08-2022)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • (Pedagogisch) bewustzijn vergroten:
  • Na afloop van de cursus ben je je bewust van dat er verschillende domeinen zijn die invloed hebben op het klimaat binnen een klas.
  • Na afloop van de cursus ben je in staat om jouw lespraktijk te analyseren vanuit verschillende domeinen.
  • Na afloop van de cursus ben je bewust van je eigen waarden en de invloed hiervan op je handelen.
 • (Pedagogisch) legitimeren, oordeelsvorming, duiding:
  • Na afloop van de cursus ben je in staat om interacties met leerlingen te duiden vanuit jouw eigen leerproces en behoefte en voor de leerlingen vanuit het antwoord op de vraag: wat is voor deze groep leerlingen het “juiste” om te doen.
  • Na afloop van de cursus ben je in staat om te realiseren dat de twee perspectieven (docent-leerling) van elkaar kunnen verschillen en strijdig kunnen zijn.
  • Na afloop van de cursus ben je in staat om verschillende bronnen te betrekken bij jouw oordeelsvorming.
 • (Pedagogisch) handelen, kunnen kiezen uit verschillende interventies:
  • Na afloop van de cursus ben je in staat om te handelen naar verschillende factoren binnen verschillende domeinen die invloed hebben op het klimaat binnen een klas.
Inhoud
In deze cursus wordt gekeken naar de verschillende factoren die invloed hebben op het leef- en werkklimaat binnen de klas, hoe deze elkaar versterken en waar deze schuren. Deze factoren worden opgedeeld in vier domeinen: (1) didactiek, (2) omgeving, (3) regels en consequenties, en (4) relaties (zowel tussen leerlingen onderling als tussen leerlingen en docent). In de cursus wordt gekeken naar hoe je in klassensituaties factoren binnen deze domeinen leert (h)erkennen en te gebruiken in de analyse en interpretatie van situaties. Daarnaast zullen we in de cursus stilstaan bij hoe je zowel preventieve als curatieve maatregelen kan inzetten om het gedrag van leerlingen te sturen en de voortgang van de les te bewaken.

In de keuzes van jouw handelen heb je ook te bepalen wat het beste is voor de individuele leerling, de klas, de voortgang van de les, maar ook wat het beste is voor jouw ontwikkeling als docent en voor jouw eigen behoeftes op dat moment. De afwegingen die hierin worden gemaakt zijn ook van invloed op jouw handelen. In deze cursus reflecteer je op dit handelen en leer je dit handelen te analyseren, waarbij er tevens wordt stilgestaan bij een bewustwording van je eigen waarden en de invloed hiervan op jouw handelen in de klas.
Toetsinformatie
De cursus wordt afgesloten met een dossier bestaande uit één of meerdere opdrachten. De weging van het dossier is 100%. De student heeft één herkansing.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Voor aanvang van de cursus wordt de literatuurlijst via Brightspace in de studiehandleiding gecommuniceerd.

Werkvormen
Werkgroep

Algemeen
Ons advies is om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in colleges, waar o.a. interactie en ervaringsuitwisseling plaatsvindt

Toetsen
Opdracht(en)
Weging100
ToetsvormDossier
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4