RDA-MA2-08
Pedagogisch handelen: Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat
Cursus informatieRooster
CursusRDA-MA2-08
Studiepunten (ECTS)2
CategorieM1 (Eerste jaar master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Tweejarige Master;
Docenten
Coördinator
T.E.G. Guelen-Satink, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
T.E.G. Guelen-Satink, MSc
Overige cursussen docent
Docent
T.E.G. Guelen-Satink, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H. Schaap
Overige cursussen docent
Docent
F.J. Tesink, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 4  (10-04-2023 t/m 30-08-2023)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
 
 • verschillende domeinen (van het didactisch klaverblad) benoemen die invloed hebben op het klimaat binnen een klas en hiernaar handelen. 
 • jouw eigen praktijk analyseren vanuit deze verschillende domeinen van het didactisch klaverblad.
 • jouw eigen waarden en overtuigingen (jouw visie en Pedagogische Opdracht vanuit de cursus OriĆ«ntatie op de Pegagogische Professionaliteit van leraren) en de invloed hiervan op jouw handelen benoemen.
 • jouw (preventief en curatief) pedagogisch handelen duiden vanuit het belang van de voortgang van de les, jouw leerproces en -behoefte.
 • jouw (preventief en curatief) pedagogisch handelen duiden vanuit het belang van de groep als geheel of de individuele leerling op dat moment in die situatie.
 • reflecteren op hoe de belangen van de groep, de individuele leerling, de docent, de ontwikkeling van de docent, en de voortgang van de les zich tot elkaar verhouden (dat deze van elkaar kunnen verschillen en strijdig kunnen zijn).
 • verschillende bronnen (theorie, input uit colleges, ervaringen, feedback) gebruiken om jouw oordeel te vormen en te onderbouwen.
Inhoud
In deze cursus wordt gekeken naar wie jij bent als pedagoog voor de klas, jouw achterliggende visie hierop, jouw overtuigingen en andere factoren die invloed hebben op het leef- en werkklimaat binnen de klas, hoe deze elkaar versterken en waar deze schuren. Deze factoren worden opgedeeld in de vier domeinen van het didactisch klaverblad: (1) inhoud, (2) fysieke omgeving, (3) structuur, en (4) relaties (zowel tussen leerlingen onderling als tussen leerlingen en docent). In de cursus wordt gekeken naar hoe je in klassensituaties factoren binnen deze domeinen leert (h)erkennen en te gebruiken in de analyse en interpretatie van situaties. Daarnaast zullen we in de cursus stilstaan bij hoe je zowel preventieve als curatieve maatregelen kan inzetten die bij jou passen om het gedrag van leerlingen te sturen, de voortgang van de les te bewaken en een leer- en leefklimaat te bewerkstelligen waarin ieders belangen zorgvuldig afgewogen worden.

In de keuzes van jouw handelen heb je namelijk te bepalen wat het beste is voor de individuele leerling, de klas, de voortgang van de les, maar ook wat het beste is voor jouw ontwikkeling als docent en voor jouw eigen behoeftes op dat moment. De afwegingen die jij hierin maakt zijn gebaseerd op bepaalde normen, waarden en overtuigingen en zijn van invloed op jouw handelen. Je legt dus steeds het verband met jouw visie en jouw persoonlijke Pedagogische Opdracht. In deze cursus sta je hierbij stil en reflecteer je op jouw beweegredenen en handelen en leer je deze te analyseren.
Toetsinformatie
De cursus wordt afgesloten met een paper. Deze dient uiterlijk op de vastgestelde datum ingeleverd te worden via Brightspace. Dit geldt ook voor een eventueel herkansingstentamen. Een redelijke omvang voor je verslag is rond de 3000 woorden. Het maximum aantal is 4000 woorden.

Voor de eerste kans zullen de materialen direct na het laatste college beschikbaar worden gesteld via Brightspace.

In deze paper worden de volgende zaken van je verwacht:
 • Het analyseren van een door de docent aangeleverde video aangaande een klassensituatie
 • Deze analyse heeft betrekking op het pedagogisch handelen en omvat de vier domeinen van het didactisch klaverblad
 • Deze analyse geeft handelingsalternatieven met daarbij het verwachte effect
 • Er worden zowel preventieve als curatieve handelingen (h)erkend en geanalyseerd
 • De student betrekt de analyses op het eigen handelen in de klas
 • De student relateert dit aan zijn/haar Pedagogische Opdracht
 • De student kan aangeven wanneer de eigen ontwikkeling en/of de eigen behoefte schuurt met het belang van de individuele leerling, de klas, en/of de voortgang van de les
Bijzonderheden
Vanuit de cursus worden er een aantal opdrachten meegegeven die op de stage dienen te worden uitgevoerd.
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Voor aanvang van de cursus wordt de literatuurlijst via Brightspace in de cursushandleiding gecommuniceerd. We raden je aan om "De zes rollen van de leraar" van Martie Slooter te bestellen (vaak is deze op je stageschool ook beschikbaar).
ISBN:9789492525123
Titel:De zes rollen van de leraar
Auteur:Martie Slooter
Uitgever:Pica
Druk:1
Kosten:31,95

Werkvormen
Werkgroep

Algemeen
Ons advies is om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in colleges, waar o.a. interactie en ervaringsuitwisseling plaatsvindt

Toetsen
Paper
Weging100
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4