RDA-MA2-09
Stage 1
Cursus informatieRooster
CursusRDA-MA2-09
Studiepunten (ECTS)7
CategorieM1 (Eerste jaar master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Tweejarige Master;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
S.J.C.E. van Boven, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.H.G. Brüggemann, BA
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Docent
V.W.P. van Jaarsveld, MA
Overige cursussen docent
Docent
R.G.M.H. Klomp
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2020 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Als vakdidacticus / pedagoog:
  • kun je vanuit observaties en gesprekken een beeld schetsen van (het leren van) leerlingen tijdens een onderwijsactiviteit (zowel vakdidactisch als pedagogisch);
  • kun je zelfstandig een onderwijsactiviteit voor leerlingen ontwerpen en uitvoeren en met hulp evalueren;
  • kun je een eerste vakdidactische en pedagogische visie articuleren over hoe - en waarom zo - jij de inhoud van jouw onderwijs zou willen vormgeven.

Als professional:
  • kun je gericht en ge├»nformeerd observeren (en onderscheid maken tussen waarnemen, interpreteren en oordelen);
  • kun je jezelf als beginnend leraar presenteren in de school;
  • kun je reflecteren op de ontwikkeling die je gedurende het eerste semester hebt doorgemaakt als beginnend docent;
  • heb je een breed beeld ontwikkeld van het onderwijsveld en van de doelen en doelgroepen in het onderwijs;
  • heb je een beeld ontwikkeld van verschillende facetten van het docentschap en de context van de (opleidings-)school waar je stage loopt;
  • ben je in staat eigen leerdoelen te formuleren voor jouw functioneren als docent en voor jouw leerproces tot docent.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Stage

Toetsen
Stagebeoordeling
Weging100
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Beoordeling
Stagedossier, beoordeling praktijkdeel