RDA-MA2-09
Begeleide stage 1
Cursus informatieRooster
CursusRDA-MA2-09
Studiepunten (ECTS)7
CategorieM1 (Eerste jaar master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Tweejarige Master;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. T.H.G. Brüggemann, BA
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.W.M. van Hout
Overige cursussen docent
Docent
V.W.P. van Jaarsveld, MA
Overige cursussen docent
Docent
J.G.G.M.A. Kielstra, MSc
Overige cursussen docent
Coördinator
drs. H.A.T. de Krosse
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2022 t/m 30-08-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om... 

als vakdidacticus / pedagoog:
  • vanuit observaties en gesprekken een beeld te schetsen van (het leren van) leerlingen tijdens een onderwijsactiviteit (zowel vakdidactisch als pedagogisch);
  • zelfstandig een onderwijsactiviteit voor leerlingen te ontwerpen en uit te voeren en met hulp te evalueren;
  • een eerste vakdidactische en pedagogische visie te articuleren over hoe - en waarom zo - jij de inhoud van jouw onderwijs zou willen vormgeven.
als professional:
  • gericht en geïnformeerd te observeren (en onderscheid te maken tussen waarnemen, interpreteren en oordelen);
  • jezelf als beginnend leraar te presenteren in de school;
  • te reflecteren op de ontwikkeling die je gedurende het eerste semester hebt doorgemaakt als beginnend docent;
  • een breed beeld schetsen van het onderwijsveld en van de doelen en doelgroepen in het onderwijs;
  • verschillende facetten te onderscheiden van het docentschap en de context van de (opleidings-)school waar je stage loopt;
  •  eigen leerdoelen te formuleren voor jouw functioneren als docent en voor jouw leerproces tot docent.
Voorkennis
Geen voorkennis nodig.
Toetsinformatie
Het cijfer van het tentamen Begeleide Stage 1 wordt vastgesteld door een beoordelaar van de Radboud Docenten Academie. Die baseert zich hierbij op de volgende bronnen: 
1. Het beoordelingsadvies van je werkplekbegeleider met daarin een oordeel over én feedback op de professionele grondhouding, het ontwikkelrapport én de ingevulde rubric. Het beoordelingsformulier wordt ingevuld door jouw werkplekbegeleider én een tweede begeleider (bv. de schoolopleider). Het formulier genereert automatisch een cijfer. Afhankelijk van dit oordeel kunnen je beoordelaars 0,5 punt afwijken. Zie voor uitleg over de totstandkoming van het cijfer de informatie bij het stagebeoordelingsformulier. 
2. Een stagedossier van de student met bewijsstukken van het ontwikkelingsproces en het uiteindelijk behaalde niveau.
De beoordelaar van de Radboud Docenten Academie vergelijkt het beoordelingsadvies met het stagedossier. Laten beide bronnen hetzelfde beeld zien, dan neemt de beoordelaar het cijfer over. 
 
Werkvormen
Stage

Toetsen
Stagebeoordeling
Weging100
ToetsvormDossier
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2, Blok PER 4

Beoordeling
Stagedossier, beoordeling praktijkdeel