RDA-MA2-12
Zelfstandige stage 2
Cursus informatieRooster
CursusRDA-MA2-12
Studiepunten (ECTS)8
CategorieM2 (Tweede jaar master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Tweejarige Master;
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr. A.W.M. van Hout
Overige cursussen docent
Docent
J.G.G.M.A. Kielstra, MSc
Overige cursussen docent
Coördinator
drs. H.A.T. de Krosse
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. H.A.T. de Krosse
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Nijenhuis-Voogt
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2022 t/m 30-08-2023)
Aanvangsblok
PER 1/  PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:

Als pedagoog
 • leerlingen medeverantwoordelijk te  maken voor het leer- en leefklimaat in de klas;
 • kun je leerlingen stimuleren en begeleiden bij een innovatieve onderwijsaanpak;
 • een beperkt handelingsrepertoire in te zetten als het gaat om leerlingen met een leer- of gedragsprobleem. 
Als vakdidacticus
 • binnen samenhangende lessenreeksen rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen
 • ben je in staat een innovatieve onderwijsactiviteit te ontwerpen
Als professional
 • je eigen leerdoelen te formuleren, ook als het gaat om een meer leidende rol in de school. Je kunt actief sturen op jouw eigen ontwikkeling en deze bijstellen waar nodig
 • zelfstandig te reflecteren op de ontwikkeling die je gedurende Zelfstandige Stage 2 hebt doorgemaakt als beginnend docent;
 • om op een onderzoekende manier (systematisch en geïnformeerd) het leren van leerlingen te analyseren;
 • gevorderd te functioneren in een professionele setting:
  • je levert een actieve bijdrage aan verschillende bijeenkomsten waarbij je ook in staat bent vanuit jouw visie ideeën in te brengen,
  • je hebt een beeld van mogelijke ontwikkeltrajecten van een docent,
  • je kunt op een constructieve manier kritische vragen stellen en verbetervoorstellen doen in je sectie.
Voorkennis
De Zelfstandige Stage 1 dient met een voldoende te zijn afgerond, alvorens gestart kan worden met Zelfstandige Stage 2. 
Toetsinformatie
Het cijfer van het tentamen Zelfstandige Stage 2 wordt vastgesteld door een beoordelaar van de Radboud Docenten Academie. Die baseert zich hierbij op de volgende bronnen: 
1. Het beoordelingsadvies van je werkplekbegeleider met daarin een oordeel over én feedback op de professionele grondhouding, het ontwikkelrapport én de ingevulde rubric. Het beoordelingsformulier wordt ingevuld door jouw werkplekbegeleider én een tweede begeleider (bv. de schoolopleider). Het formulier genereert automatisch een cijfer. Afhankelijk van dit oordeel kunnen je beoordelaars 0,5 punt afwijken. Zie voor uitleg over de totstandkoming van het cijfer de informatie bij het stagebeoordelingsformulier. 
2. Een stagedossier van de student met bewijsstukken van het ontwikkelingsproces en het uiteindelijk behaalde niveau.
De beoordelaar van de Radboud Docenten Academie vergelijkt het beoordelingsadvies met het stagedossier. Laten beide bronnen hetzelfde beeld zien, dan neemt de beoordelaar het cijfer over.
Werkvormen
Stage

Toetsen
Stagebeoordeling
Weging100
ToetsvormDossier
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Beoordeling
Stagedossier, beoordeling praktijkdeel