RDA-MA2-16
Teacher Leadership
Cursus informatieRooster
CursusRDA-MA2-16
Studiepunten (ECTS)4
CategorieM2 (Tweede jaar master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Tweejarige Master;
Docenten
Docent
drs. J.B. Penninx
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H. Schaap
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. H. Schaap
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H. Schaap
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.E.T. van Woezik
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 31-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De leerdoelen in deze cursus zijn handelingsdoelen, waarbij kennis, vaardigheden en houding zijn geïntegreerd. Na afloop van de cursus kun je (in willekeurige volgorde): 
  • onderscheid maken tussen verschijningsvormen van ‘teacher leadership’ in het Nederlandse onderwijs; 
  • structuur- en cultuurelementen in de schoolorganisatie onderscheiden; 
  • anderen en jezelf vragen stellen over betekenisgeving, met inspiratie vanuit het persoonlijk interpretatiekader; 
  • verschillende perspectieven onderscheiden op leiderschap (en management) in het onderwijs; 
  • verschillende vormen van samenwerking en autonomie onderscheiden; 
  • de ontwikkelingen in scholen zien met besef van micropolitiek vanuit verschillende professionele belangen;
  • onderscheid maken tussen professionele ontwikkeling, schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing;
  • reflecteren op interactie tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid in het werk als leraar in een school;
  • nadenken over je eigen toekomst en loopbaan als leraar in relatie tot je werkomgeving en de ontwikkeling van jouw persoonlijke leiderschapsvaardigheden als leraar in de school.
Inhoud
Deze cursus gaat over leiderschap van leraren in de context van de school als leergemeenschap. We gebruiken voor deze soort thema’s u in het Nederlandse onderwijs vaak Engelse termen: ‘teacher leadership’ en ‘learning community’. We gaan in deze cursus samen ontdekken wat we onder teacher leadership kunnen of willen verstaan. Daarbij is inzicht in de schoolorganisatorische context en werkcondities in scholen onontbeerlijk.

We gebruiken theoretische kaders om naar praktijken in scholen te kijken, en stellen daarbij steeds de vraag wat ons dat leert over leiderschap van leraren. Daarmee gaan we verschillen zien; niet alleen tussen leraren, maar ook tussen vaksecties, teams en scholen. Uitgangspunt in de cursus is dat je je tijd er graag aan besteed. We zijn samen verantwoordelijk om er iets van te maken en interessante dingen te doen. Daartoe bespreken we de handleiding tijdens het eerste college, waarna desgewenst bijstelling mogelijk is. Vervolgens committeren we ons aan de afspraken. Er zijn tussentijdse evaluatiemomenten gedurende de cursus en een afsluitende evaluatie in het laatste college.

Als opdracht bij deze cursus gebruik je de aangereikte kaders om een analyse te maken van leraarschap in scholen. De analyses betreft enerzijds de vraag ‘welke verschijningsvorm zie je’ en anderzijds de vraag ‘welke beleving zie je’. Je kunt de opdracht uitvoeren in je eigen school; je kunt in plaats daarvan ook kiezen voor een film, serie of een documentaire. Het gaat er in deze cursus niet direct of niet persé om dat je jezelf nu al als een teacher leader ziet of daarmee gaat oefenen. Wel volgt in de loop van de cursus de vraag: wat vind ik belangrijk en wil ik onthouden of meenemen voor mijn loopbaan in het onderwijs?

De cursus is vormgegeven als een ‘lint’: de cursus is verspreid over twee blokken in één semester (blok 3 en 4). Grofweg kunnen we in de cursus drie delen onderscheiden. In het eerste deel van de cursus gaan we verschillende kaders ontdekken om naar ‘teacher leadership’ en ‘learning community’ te kijken. In het tweede deel van de cursus pas je de kaders toe in een opdracht. In het derde deel presenteren en bespreken we de resultaten van de opdracht aan en met elkaar.
Toetsinformatie
Het tentamen bestaat uit de volgende opdracht:

Een analyse van de verschijningsvormen en beleving van ‘teacher leadership’ (leiderschap van leraren) en de persoonlijke betekenisgeving daarbij in relatie tot jouw toekomstige loopbaan als leraar; in de vorm van een verslag en in de vorm een presentatie (50%-50%).
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
De literatuurlijst wordt bekend gemaakt in de studiehandleiding.

Werkvormen
Werkgroep

Algemeen
Ons advies is om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in colleges, waar o.a. interactie en ervaringsuitwisseling plaatsvindt

Toetsen
Presentatie
Weging100
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4