RDA-MA2-21
Leren en instructie 3: Leermoeilijkheden en differentiatie
Cursus informatieRooster
CursusRDA-MA2-21
Studiepunten (ECTS)3
CategorieM1 (Eerste jaar master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Tweejarige Master;
Docenten
VorigeVolgende 2
Coördinator
drs. A.J. Aardema
Overige cursussen docent
Examinator
drs. A.J. Aardema
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. A.J. Aardema
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Docent
R.G.M.H. Klomp
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 4  (13-04-2020 t/m 28-08-2020)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student:
  • Heeft kennis van vakdidactische en algemeen didactische inzichten over gedifferentieerd lesgeven.
  • Heeft kennis van vakdidactische en algemeen didactische inzichten over leermoeilijkheden van leerlingen en mogelijke leerstrategieën deze te adresseren
  • kan op systematische wijze de leermoeilijkheden van leerlingen waaraan zij lesgeven onderzoeken en in kaart brengen.
  • draagt bij aan duurzaam leren door het stimuleren van gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren tussen docent en leerling.
Inhoud
In werkcolleges wordt de kennis over leermoeilijkheden die passen het leren van  leerlingen in het  schoolvak besproken. De aanknopingspunten die de literatuur biedt voor de eigen lespraktijk van de student wordt systematisch onderzocht en wordt gekoppeld aan de opgedane ervaringen van de studenten. De student zal voor zijn eigen lespraktijk relevante elementen voor gedifferentieerd onderwijs identificeren en op grond daarvan relevante interventies ontwerpen. In de colleges vindt feedforward in de vorm van peer-feedback plaats. In de colleges worden systematisch de leermoeilijkheden van de leerlingen en daarbij passende interventies besproken.

Vanuit elke vakwetenschappelijke discipline wordt aandacht besteed aan de historiografie, theorie en filosofie van de discipline, om studenten inzicht te geven in de verschillende opvattingen over de discipline die er bestaan (hebben).

Daarnaast zal er aandacht zijn voor het systematisch onderzoeken van de leermoeilijkheden behoeften van de leerlingen in een klas van de student. In de colleges worden onderzoeksinstrumenten aangereikt en besproken, waaruit de student een keuze maakt voor gebruik in de eigen praktijk. In de colleges worden de bevindingen teruggekoppeld, waarin de bevindingen worden gerelateerd aan de literatuur en aan de bevindingen van andere studenten. Ook wordt er aandacht besteed aan het academisch rapporteren van dergelijke uitkomsten en het ontwerpen van interventies op basis van deze uitkomsten.


 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
De cursus wordt afgesloten met een dossier bestaande uit één of meerdere opdrachten. De weging van het dossier is 100%. De student heeft één herkansing.
Bijzonderheden

Toetsinformatie
De cursus wordt afgesloten met een dossier bestaande uit één of meerdere opdrachten.
De weging van het dossier is 100%. De student heeft één herkansing.

Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdracht(en)
Weging100
ToetsvormDossier
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4