RDA-MA2-21
Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën
Cursus informatieRooster
CursusRDA-MA2-21
Studiepunten (ECTS)3
CategorieM1 (Eerste jaar master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Tweejarige Master;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. S.W.M. Brand
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.H.G. Brüggemann, BA
Overige cursussen docent
Docent
drs. M. Campschroer
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.W.M. van Hout
Overige cursussen docent
Docent
V.W.P. van Jaarsveld, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 4  (10-04-2023 t/m 30-08-2023)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • vakspecifieke leermoeilijkheden van leerlingen te herkennen, benoemen en analyseren;
  • op basis van deze analyse doelen voor één of meer lessen te formuleren;
  • op basis van de geformuleerde doelen: leeractiviteiten, activerende werkvormen, groeperingsvormen, docentactiviteiten, (formatieve en summatieve) evaluatie te ontwerpen;
  • handelingsalternatieven te ontwerpen om tegemoet te kunnen komen aan de centraal gestelde leermoeilijkheden.
Inhoud
In deze cursus doorloop je de stappen van de formatieve cyclus (feed up, feed back, feed forward) in samenhang, om de continuïteit van het leerproces van leerlingen te kunnen waarborgen. Ten eerste vergaar je in deze cursus meer kennis over wat leerlingen moeilijk vinden in je schoolvak (kennis, vaardigheden, attitudes). Op basis van deze kennis leer je activerende onderwijsleersituaties vorm te geven, zodat deze leermoeilijkheden van leerlingen (creatief) aangepakt kunnen worden. Het denken over het lesontwerp begint kortom niet meer bij de leerstof, maar bij wat leerlingen lastig vinden aan die leerstof.
Toetsinformatie
Uitgangspunt voor het tentamen is een vakspecifiek leerprobleem dat jij en/of collega’s observeren in de eigen praktijk en dat gekoppeld kan worden aan de collegeinhoud. Het is de bedoeling dat je een onderwijsarrangement ontwerpt (minimaal 2 hele lessen) om aan dit leerprobleem te werken. De inhoud en opbouw van dit arrangement verantwoord je in de vorm van een verslag.
Verplicht materiaal
Literatuur
Per schoolvak verschillend. Dit wordt in studiehandleiding bekend gemaakt.

Werkvormen
Werkgroep

Algemeen
Ons advies is om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in colleges, waar o.a. interactie en ervaringsuitwisseling plaatsvindt

Toetsen
Lessenreeks
Weging100
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4, Blok PER 4