RDA-SP-04
Leer- en ontwikkelingsuitdagingen
Cursus informatieRooster
CursusRDA-SP-04
Studiepunten (ECTS)2
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Radboud Docenten Academie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
ir. A.J.M.J. Besselink
Overige cursussen docent
Examinator
ir. A.J.M.J. Besselink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
ir. A.J.M.J. Besselink
Overige cursussen docent
Examinator
M. Hondorp
Overige cursussen docent
Coördinator
M. Hondorp
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 2  (06-11-2023 t/m 30-06-2024)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Je kunt door onderzoekend te handelen informatie verkrijgen over een leerling met bepaald (probleem)gedrag en dit overzichtelijk weergeven. 
  • Je kunt een heldere analyse maken van de verkregen informatie en een oplossingsrichting voor omgang met de leerling met bepaald (probleem)gedrag beargumenteren. 
  • Je kunt strategieën beschrijven en een concreet plan opstellen om positief gedrag van de leerling te bevorderen in jouw klas of een klas van een collega.  
  • Je kunt reflecteren op de uitvoer van (een deel van) het plan voor de omgang met de leerling met bepaald (probleem)gedrag met behulp van feedback uit de praktijk.
Inhoud
Deze specialisatie gaat over leerlingen met een leer- en/of ontwikkelingsuitdaging. We richten ons met name op leerlingen waarbij de informatieverwerking anders verloopt, ook wel neurodiversiteit genoemd. Bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie, ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) of ASS (autisme spectrum stoornis). In deze cursus krijg je modellen aangereikt om het gedrag van leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsuitdagingen te beschrijven en te onderzoeken. Bovendien ontdek je wat je als docent kan doen om deze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Elke student kiest één leerling op de eigen (stage)school uit met bepaald (probleem)gedrag. Door het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van deze leerlingen en het opstellen, uitvoeren en met elkaar uitwisselen van plannen om als docent om te gaan met dit gedrag, krijg je inzicht in verschillende leer- en/of ontwikkelingsuitdagingen. Ook ga je het gedrag van leerlingen met dit soort uitdagingen beter begrijpen en ontwikkel je handvaten om een positieve band met deze leerlingen te behouden of op te bouwen.
Toetsinformatie
In de cursus werk je aan een beroepsproduct. De vorm en inhoud van dit beroepsproduct is per specialisatiecursus verschillend.

Op het beroepsproduct ontvang je feedback. Aan het einde van de cursus beoordeelt de docent of je de cursusdoelen hebt behaald met een onvoldoende, voldoende of goed.
Verplicht materiaal
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Literatuur wordt bekendgemaakt op Brightspace

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten
Weging1
ToetsvormDossier
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3