RDA-VDA-MA
Vakdidactiek A: Didactiek en samenhang in het schoolvak - Maatschappijleer
Cursus informatieRooster
CursusRDA-VDA-MA
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Radboud Docenten Academie;
Docenten
Coördinator
drs. B. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Examinator
drs. B. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
F. de Wijs
Overige cursussen docent
Docent
F. de Wijs
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 20-05-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  1. Leerdoelen afleiden uit een analyse van de gegeven leerstof en een passende aanpak kiezen om deze leerintenties te delen met leerlingen (feed-up) om ze te helpen oriƫnteren op de leerinhoud en de leerdoelen.
  2. Een onderwijsactiviteit structureren, op basis van een instructiemodel of model van het vakspecifieke leren van leerlingen; de gekozen structuur (fasering/opbouw) ondersteunt de leerlingen richting beheersing van het beoogde leerdoel.
  3. Eigen instructiegedrag op klassikale momenten voorbereiden (bv. uitleg, demonstratie, modelleren, vertellen, vragen, taakinstructies, aanwijzingen) richting beheersing van het beoogde leerdoel, en hierbij de benodigde materialen selecteren.
  4. Taken, materialen, werkvormen en groeperingsvormen selecteren die het gewenste leergedrag van leerlingen kunnen ontlokken om de leerstof te verwerken richting beheersing van het beoogde leerdoel.
  5. Geschikte methoden bedenken of bewerken om informatie te verzamelen over het leren van de leerlingen in relatie tot de doelen (feed-back).
  6. Beslissen over vervolgacties om onderwijs of leren bij te sturen, op basis van informatie over waar leerlingen staan ten opzichte van de beoogde leerdoelen (feed-forward).  
  7. (Bestaande) summatieve toetsvragen evalueren en zo nodig (her)ontwerpen, zodat deze aansluiten bij  geformuleerde leerdoelen (op inhouds- en handelingsniveau).
  8. Je eigen visie op het leren van het schoolvak expliciteren, gerelateerd aan inzichten uit de vakdidactiek/vakwetenschap, aan eindtermen, kerndoelen en aan maatschappelijke discussies over het schoolvak.
Inhoud
In deze cursus leer je leerintenties te delen met leerlingen. Je leert leerlingen bewust te maken van waar ze naartoe werken, de bedoeling achter wat ze leren, en het leren hiermee betekenisvol te maken. Je krijgt inzicht in de kerndoelen en eindtermen (het formele curriculum), het schoolprogramma, en actuele discussies over de aard en invulling van het schoolvak.

Je leert passende onderwijsleeractiviteit(en) te ontwerpen en hierin een beredeneerde structuur aan te brengen. Daarbij oefen je met het selecteren en aanpassen van inhouden, materialen, werkvormen en groeperingsvormen. Je leert je eigen instructiegedrag voor te bereiden zodat je de gekozen structuur in de uitvoering ook kunt realiseren. Je onderbouwt je handelen op basis van theoretische kennis over het vakspecifieke leren van leerlingen, principes van effectieve instructie en de werking van het menselijk geheugen.  

De nadruk in deze cursus ligt op het ontwikkelen van basisvaardigheden en op het expliciteren, ontdekken, onderzoeken en bijstellen van je eigen visie op het leren van het schoolvak om aan het ambacht ook persoonlijk invulling te geven.
Toetsinformatie
In de cursus werk je aan verschillende beroepsproducten. Deze beroepsproducten zijn gebaseerd op realistische taken uit de onderwijspraktijk. Op beroepsproducten ontvang je feedback in de vorm van een feedbackformulier met opmerkingen over je sterke punten en verbeterpunten. Op basis van de kwaliteit van je beroepsproducten rond je de cursus af met een onvoldoende, voldoende of goed.
Verplicht materiaal
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Literatuur wordt beschikbaar gesteld via Brightspace. Daarnaast moet de volgende literatuur worden aangeschaft:
Literatuur
• Van Den Boorn, R. (2021). Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Aan te schaffen via ProDemos op https://reserveren.prodemos.nl/webshop/publicaties/product/handboek-vakdidactiek-maatschappijleer-2019

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdracht(en)
Weging1
ToetsvormDossier
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

t.b.v. het integraal oordeel
Weging0
ToetsvormIntegraal oordeel 1
GelegenhedenBlok PER 2