SOW-CAOSB1020
Academische Vaardigheden 1
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB1020
Studiepunten (ECTS)3
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M. Hoogendoorn
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.A.C.M. van Kempen
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Het vak Academische Vaardigheden I is gericht op het verwerven en oefenen van een aantal basale wetenschappelijke vaardigheden. Deze zijn nodig om met succes een academische studie aan deze faculteit te doorlopen en om na de studie als academicus in een beroepspraktijk te kunnen functioneren.

De leerdoelen van de cursus zijn:

  • Je verwerft vaardigheid in kritisch lezen, samenvatten en analyseren van academische teksten.
  • Je verwerft inzicht in de opbouw, structuur en argumentatie van teksten die kenmerkend zijn voor de opleiding.
  • Je raakt vertrouwd met een etnografie en kunt deze positioneren in het vakgebied.
  • Je doet ervaring op met het schrijven van korte academische teksten op basis van gegeven literatuur.
  • Je neemt kennis van de brede discussie over wetenschappelijke integriteit en, meer specifiek, kent de basisregels aangaande het gebruik van andermans intellectueel eigendom.

Voor het mentoraat gelden de volgende aanvullende leerdoelen:

  • Je verwerft kennis van een aantal 'tools' om op eigen studiehouding en competenties te reflecteren en doet hier ervaring mee op.
  • Je weet welke ondersteunde faciliteiten en speciale programma's/trainingen op de RU aanwezig zijn om, waar nodig, studieprestaties te optimaliseren of extra uitdaging op te zoeken.
  • Je hebt een beter beeld van de beroepspraktijk van beide vakgebieden en weet welke competenties belangrijk zijn om de arbeidsmarkt met succes te betreden.
Inhoud

De cursus besteedt aandacht aan de volgende vaardigheden: doorzien van opbouw en herkennen van stijl in Engelstalige teksten, samenvatten en verbinden van teksten, citeren, parafraseren en refereren (cf. Chicago style), illustreren (tabellen/grafieken), beoordelen van wetenschappelijke kwaliteit en reflectie op wetenschappelijke integriteit. Daarnaast wordt er een (gedeelte van) een etnografie gelezen, waaraan een schrijfopdracht verbonden is.  De cursus bevat tevens een practicum bibliotheek- en informatievaardigheden.

Bijzonderheden
Aanwezigheid in werkgroepen verplicht.

Niveau
MAW.CAOS.B1

Toetsinformatie
Schrijfopdracht gekoppeld aan etnografie. Take-home opdracht informatievaardigheden, tussentijdse schrijfopdracht en deelname in mentoraat dienen als sluiscriteria.

Voorkennis
Verplicht voor B1 studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies. De werkcolleges zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies.

Literatuur

• Redman, P. & W. Maples. 2011. Good Essay Writing: A Social Sciences Guide. 4th edition. London: Sage.
• CAOS Quick Style Guide (via Blackboard)
• Geselecteerde teksten op het gebied van culturele antropologie & ontwikkelingsstudies ten bate van schrijfopdrachten (via Blackboard)

Werkvormen
De cursus academische vaardigheden I bestaat overwegend uit werkcolleges. Het trainen van vaardigheden op basis van 'learning-by-doing' staat centraal. Daarnaast is er een beperkt aantal hoorcolleges ter inleiding van de teksten die gelezen worden. In het kader van het mentoraat worden bovendien individuele gesprekken gevoerd en wordt er met een studentportfolio gewerkt.

Verplicht materiaal
Boek
Redman, P. & W. Maples. 2011. Good Essay Writing: A Social Sciences Guide. 4th edition. London: Sage.
Blackboard
CAOS Quick Style Guide (via Blackboard)
Wordt nader bekendgemaakt
Geselecteerde teksten op het gebied van culturele antropologie & ontwikkelingsstudies ten bate van schrijfopdrachten (via Blackboard)

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De cursus academische vaardigheden I bestaat overwegend uit werkcolleges. Het trainen van vaardigheden op basis van 'learning-by-doing' staat centraal. Daarnaast is er een beperkt aantal hoorcolleges ter inleiding van de teksten die gelezen worden. In het kader van het mentoraat worden bovendien individuele gesprekken gevoerd en wordt er met een studentportfolio gewerkt.

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De cursus academische vaardigheden I bestaat overwegend uit werkcolleges. Het trainen van vaardigheden op basis van 'learning-by-doing' staat centraal. Daarnaast is er een beperkt aantal hoorcolleges ter inleiding van de teksten die gelezen worden. In het kader van het mentoraat worden bovendien individuele gesprekken gevoerd en wordt er met een studentportfolio gewerkt.

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2